یك كارشناس مسائل آمریكا مطرح كرد بایدهای آمریکا برای رسیدن به توافق در مذاکرات وین

به گزارش آذر یک کارشناس مسائل آمریکا ضمن اشاره به مذاکرات وین اظهار داشت: به جهت اینکه بتوانیم به یک توافق برسیم ضمن این که ایران به تعهداتش عمل کند آمریکا هم باید تلاش کند شبکه بانکی را به سمت ایران باز کرده و تحریم های نفتی را بردارد.
علی بیگدلی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه ایران تلاش می کند همه خواسته هایش در این دور از مذاکرات به اتمام برسد گرچه کار سخت و مشکلی است، اشاره کرد: تعدادی از کارشناسان روند مذاکرات را رو به پیشرفت ارزیابی کرده و برخی دیگر کندی آنرا دلیلی دانسته اند بر این که آمریکا و اروپا از این فرصت استفاده می کنند. در نتیجه اگر این وضعیت ادامه یابد دورنمای مذاکرات خیلی مطلوب نخواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به طرح پیشنهاد موقت که مورد قبول ایران نیست، اشاره کرد: شاید یکی از دلیلهای پیشنهاد توافق موقت یا کندی در مذاکرات برخوردهایی باشد که بتازگی آمریکا و روسیه و همین طور روسیه و چین با یکدیگر دارند. ما باید در نظر داشته باشیم که بایدن باتوجه به مشکلات داخلی آمریکا نیاز دارد تا مسئله ایران را حل کند. از طرفی ایران هم به سبب مشکلات خود نیاز دارد تا مذاکرات به نتیجه برسد.
بیدگلی با اشاره به اینکه آمریکا باید تحریم های نفتی را بردارد و گشایشی در اقتصاد ما به وجود آورد، اظهار داشت: در صورتیکه در انتخابات ۲۰۲۴ جمهوری خواهان و یا به احتمال بسیار کم ترامپ هم روی کار آید شرایط پیچیده میشود بدین سبب ایران حق دارد که قرارداد موقت را قبول نکند، به این نکته هم باید دقت کنیم که آمریکا نمی تواند تضمین دهد و همین مسئله موجب پیچیدگی در کار شده است و هر دو طرف نیازمند حل مشکل هستند.
بیگدلی افزود: نوع انتظارات و تقاضاها نشان میدهد که ایران خیلی علاقه ای به انجام قرارداد موقت ندارد و علیرغمی که روس ها دراین زمینه تلاش هایی را انجام دادند نتیجه مطلوبی هنوز حاصل نشده است.
وی درباره این که چرا اروپا و آمریکا به توافق موقت اصرار دارند، اظهار داشت: اعتقاد آنها بر این است که این قرارداد موقت به امضا برسد تا گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد شود و ایران هم در مدت سه سال آینده آمریکا را آزمایش کرده و تضمین هایی را به دست آورد اما ایران نگران است که پس از سه سال شرایط به شکلی جلو برود که قرارداد باردیگر لغو شود.

منبع: