فلاحی : توضیحات رییس جمهور بیشترین اثر را بر افکار عمومی دارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه توصیحات رییس جمهور بیشترین اثر را بر روی افکار عمومی دارد، اظهار داشت: گفتگوی اخیر رئیسی با مردم اثرگذار و اقناع کننده بود.

حجت الاسلام احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با گفتگوی تلویزیونی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور و توضیحات او درباره هدفمندسازی یارانه ها، اظهار داشت: حرف های رییس جمهور بعنوان شخص اول اجرائی در کشور برای مردم قابل اعتمادتر و قابل استنادتر از سایر مسئولان مربوطه همچون وزرا خواهد بود. البته وزیران و مسئولان دستگاه های مربوطه نیز در جای خود می توانند بواسطه صحبت و توضیح برای مردم اعتمادسازی کنند و آنها را از شرایط و تصمیمات آگاه سازند.
وی درباره قیاس اثر توضیحات رییس جمهور به جامعه و سایر مسئولان اجرائی کشور، عنوان کرد: باتوجه به این نکات به نظر می آید توضیحات خود رییس جمهور در دولت بیشترین اثر را بر روی افکار عمومی و جامعه دارد. البته انتظار می رود این قبیل صحبت ها و ارتباط با مردم بیش از این باشد و رییس جمهور جامعه را نسبت به برنامه ها و تصمیمات دولت آگاه سازد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در آخر در پاسخ به این پرسش که آیا گفتگوی اخیر توانست تا حدی نگرانی ها را برطرف کند و گامی در جهت اقناع افکار عمومی بردارد؟ اشاره کرد: من فکر می کنم این گفتگو تا حد زیادی اثرگذار و اقناع کننده بود. اعتماد مردم با چنین توضیحاتی بیشتر جلب خواهد شد و در پی این اعتماد آرامش نیز در فضای کشورمان حاکم می شود.