غریب آبادی در واكنش به گزارش حقوق بشری دبیركل سازمان ملل: تکرار ادعاهای بی سند و مدرک مقابل ایران، اعتبار سازمان ملل را خدشه دار می کند

به گزارش آذر دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل، اظهار داشت: تکرار ادعاهای بی سند و مدرک مقابل ایران، اعتبار سازمان ملل را خدشه دار می کند.
به گزارش آذر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر ایران، در توییتر نوشت: «نیم نگاهی به گزارش دبیرکل که کمتر از یک درصد از نظرات ایران در آن لحاظ شده، کافیست تا ادعای وی درباب اینکه این گزارش حاوی اطلاعات ارائه شده از طرف دولت ایران نیز است، رد شود. کپی و پیست کردن ادعاهای بی اساس و سر هم بندی شده جاوید رحمان، گزارشگر به اصطلاح ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، توسط سازمان ملل، اعتبار این سازمان را خدشه دار می کند.»
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش تازه ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ادعاهای مختلفی را مقابل ایران مطرح کرده است.

منبع: