سخنگوی دولت خبر داد آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان ابلاغ گردید

سخنگوی دولت از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان اطلاع داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در توییتر نوشت: آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان ابلاغ گردید.

منبع: