بررسی همکاریهای علمی و فرهنگی ایران و روسیه

همکاریهای علمی و فرهنگی ایران و روسیه در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با دستیار ویژه رییس جمهور روسیه بررسی گردید.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، «کاظم جلالی»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ با «آندره فرسنکو»، دستیار ویژه رییس جمهور روسیه در امور سیاست علمی و دبیر شورای علمی و آموزشی این کشور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران ملاقات و گفتگو کرد.
در این دیدار موضوعات مربوط به همکاریهای ایران و روسیه در زمینه های علمی و فرهنگی، برگزاری کنفرانس مشترک با حضور اندیشمندان و صاحب نظران دوکشور در حوزه های علمی، فرهنگی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
طرفین بر ضرورت تقویت همکاریهای علمی و فرهنگی در حوزه های مختلف تاکید نمودند.