گزارش دوهان سند جنایت حقوق بشری مدعیان دروغین ضد ایران

به گزارش آذر، نقشه های کشورهای تحریم کننده ایران به سرکردگی آمریکا برای انحراف افکار عمومی از نقض حقوق بشر در ایران از راه ابزار تحریم با گزارش آلنا دوهان نقش بر آب شد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) کار خویش را شروع کرد و تا ۷ اکتبر (۱۵ مهر) ادامه می یابد.
گذشته از محورها و موضوعات مختلف مورد بررسی در این دوره از نشست های شورای حقوق بشر، گزارش سفر «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مبحث تأثیر اقدام های قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر به ایران از وجوه مختلفی دارای اهمیت است.
«دوهان» در اردیبهشت ماه سالجاری به ایران بعنوان چهارمین سوژه کاری خود سفر کرد تا تاثیرات منفی تحریم های یکجانبه آمریکا ضد ایران را از بعد حقوق بشری مورد بررسی قرار دهد.
سفر ۱۱ روزه «دوهان» به ایران و بررسی آثار تحریم های یکجانبه بر این کشور به انتشار دو گزارش منجر شد؛ گزارش اولیه و گزارش رسمی به تازگی عرضه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل. دوهان در گزارش خود در بررسی تحریم ها ضد ایران وجوه مختلفی را مورد بررسی قرار داده است.
گستردگی تحریم ها و کشورهای تحریم کننده ایران
دوهان در گزارش خود در بررسی تحریم ها ضد ایران وجوه مختلفی را مورد بررسی قرار داده است.
گستردگی تحریم ها از جهات کشورهای تحریم کننده و بخش های مورد تحریم در گزارش «دوهان» مورد بررسی قرار گرفت.
مهم ترین کشورهای تحریم کننده و عمده ترین بخش های مورد تحریم در ایران عبارتند از:
الف) آمریکا از سال ۱۹۷۹ تابحال ایران را هدف تحریم های اقتصادی، تجاری، مالی، تحریم های ثانویه و شماری از دستورات اجرایی و قوانین خاص خود قرار داده است.
ب) اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ تحریم هایی ضد سرمایه گذاری، مالی، صنایع بیمه، نفت، گاز، حمل و نقل، تجارت، بانکداری، شخصیت های حقیقی و حقوقی ضد ایران اعمال کرد.
ج) استرالیا از سال ۲۰۱۱ ایران را هدف تحریم ها و محدودیت های صادراتی در زمینه های خاص قرار داد.
د) کانادا در سال ۲۰۱۰ تحریم های اقتصادی در زمینه های مالی، سرمایه گذاری، بیمه، انرژی، کشتیرانی، معدن، … ایران اعمال کرد.
ه) شمار قابل توجهی از کشورها هم به صورت داوطلبانه یا به علت نتایج تحریم های مذکور به جمع کشورهای تحریم کننده ایران پیوستند.
افشاگری در رابطه با جنایت های حقوق بشری ضد ایران
مبحث مهم دیگر گزارش «دوهان»، تاکید بر اثرات نامطلوب تحریم ها بر بخش های مختلف در ایران است؛ وی ضمن اشاره بر تأثیر تحریم ها بر بخش های اقتصادی، دارویی و پزشکی، بانکی، کشاورزی، انرژی و تاکید می کند که بهره مندی مردم ایران از حقوق بشر به شدت تحت تأثیر تحریم ها و اقدامات قهری قرار گرفته اند.
وی در این گزارش تحریم ها را سبب الغای قراردادهای انرژی شرکتهای خارجی، توقف پروژه های بیمارستانی و آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و ناوگان هوانوردی، کاهش قابل توجه یا قطع ارتباط دانشگاه های ایران با همتایان خارجی، کاهش قابل توجه خدمات کنسولی، کاهش عرضه خدمات و پشتیبانی از پناهجویان و توقف کمک های بشردوستانه خواند.
بدون شک برجسته ترین بخش گزارش «دوهان» در رابطه با تاثیرات تحریم ها، تاثیرات آن بر دسترسی بیماران ایرانی به دارو بخصوص بیماران مبتلا به بیماری های خاص مانند بیماری پروانه ای است.
«دوهان» در گزارش خود تاکید می کند که تحریم ها در میانه مبارزه ایران با شیوع بیماری همه گیر کرونا نه تنها کاهش نیافت بلکه بشکلی ویژه و گسترده تر از همیشه صدمه زا شد.
«دوهان» بعنوان یک حقوقدان به خوبی توانسته با استفاده از ادله و مستندات به موازات مفاد قانونی به عباراتی مانند غیرقانونی، نامتعارف، نامشروع، ضد حقوق بشر، غیر انسانی، غیر منصفانه و جنگ اقتصادی را در توصیف و تشریح تحریم های یکجانبه ضد ایران به کار ببرد و آنها را توضیح دهد.
آیا تحریم ها کارآمد بودند؟
آن چه از حقیقت ها یعنی تداوم و گسترش یافتن تحریم ها طی ادوار مختلف، اذعان و اعتراف اعمال کنندگان تحریم و ناظران بین المللی مشخص است و گزارش «دوهان» هم به آن اشاره دارد، مبتلا شدن تحریم های یکجانبه به سرنوشت کارزار فشار حداکثری آمریکا ضد ایران است.
تحریم های اعمال شده ضد ایران شاید توانسته باشند جنایتی حقوق بشری را در ایران رقم بزنند اما موفق نشده اند به اهداف ادعایی خود دست یابند و در مقابل سد مقاومت مردم ایران محکوم به شکست شده اند.
آزمون دشوار برای ادعاهای حقوق بشری مدعیان دروغین
حالا باید منتظر ماند و دید که کشورهای مدعی حقوق بشر جهان به دنبال درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل از کشورهای اعمال کننده تحریم برای آخر دادن و لغو تحریم ها چه تصمیمی را اتخاذ می کنند.
باآنکه کشورهای اعمال کننده تحریم، پیش، هنگام و بعد از سفر «دوهان» به ایران همانند سفرهای دیگر وی برای تهیه گزارش حقوق بشری دست به حاشیه سازی و شایعه آفرینی زده و قصد داشتند کار وی را تحت فشارهای مختلف تحت تأثیر قرار دهند، آن چه که عملا رخ داده افشاگری در رابطه با جنایت های حقوق بشری ناشی از تحریم ها بوده است.
گزارش های این گزارشگر تابحال موفقیت هایی زیادی در آشکار کردن ابعاد غیرانسانی تحریم ها ضد کشورهای هدف داشته و توانسته غبار نشسته بر حقیقت این جنایت از راه رسانه های غربی را بزداید و تصویری شفاف از جنایت های حقوق بشری ناشی از تحریم ها عرضه کند.
جبران غرامت؛ درخواست مشروع ایران
جبران خسارت از جانب کشور تحریم شده و در مبحث خاص مورد بحث از جانب ایران درخواستی به حق و کاملا مشروع است، اما مکانیسم قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحریم های یکجانبه وجود ندارد.
ازاین رو انتظار می رود جامعه جهانی با مشاهده این گزارش افشاگرانه، دستکم دست از سوءاستفاده از ابزار تحریم ضد ایران در چارچوب استانداردهای دوگانه خود برداشته و هر چه سریع تر در راه جبران اشتباهات خود برآیند.