احضار کاردار ایران در لندن

به گزارش آذر، وزیر امور خارجه انگلیس کاردار تهران در لندن را به دلایلی در رابطه با اتفاقات اخیر در ایران احضار و اظهارات مداخله جویانه ای را در رابطه با ایران بیان نمود.
به گزارش آذر به نقل از روزنامه اماراتی نشنال، وزارت امور خارجه انگلیس، روزگذشته، مهدی حسینی متین، کاردار ایران در لندن را به علت آن چه «سرکوب اعتراضات در ایران» خوانده شده، به درخواست وزیر امور خارجه این کشور احضار کرد.
جیمز کلِوِرلی، وزیر امور خارجه انگلیس ادعاهایی در رابطه با اتفاقات اخیر ایران به دنبال مرگ مهسا امینی مطرح کرده و آن چه آنرا خشونت توسط نیروهای امنیتی بر معترضان در ایران خوانده را تکان دهنده عنوان نمود.
کلورلی با مطرح کردن اظهاراتی مداخله جویانه اظهار داشت: ما امروز دیدگاهمان را برای مقامات ایران روشن ساخته ایم؛ آنها باید به جای مقصر دانستن عوامل خارجی برای این ناآرامی، مسئولیت عملکرد خودشان را بپذیرند و به دغدغه های مردم خودشان گوش بدهند.
او اضافه کرد: ما به همکاری با شرکایمان جهت پاسخگو کردن مقامات ایران به خاطر نقض فاحش حقوق بشر ادامه خواهیم داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در مورد رویکرد بعضی از کشورها به تحولات اخیر داخل ایران و اتفاق رخ داده در مورد مهسا امینی اظهار داشت: همه اطلاع دارند که در عالی ترین مقامات کشور همچون شخص آقای رئیس جمهور به این مورد ورود کردند و با خانواده مهسا امینی تماس گرفتند و قوه قضاییه و وزارت کشور هم اعلام نمود که به وظیفه خود عمل می کنند.
وی در قسمتی دیگر ار صحبت های خود در پاسخ به سوال مطرح شده اظهار داشت: دنیا در مبحث حقوق بشر وامدار فرهنگ و تمدن ایرانی است، حقوق بشر از ارزش های انقلاب اسلامی است و پس از انقلاب اسلامی هم حقوق بانوان و حقوق بشر جزو موضوعات مهم بوده است و زنان در حوزه های سیاسی و رسانه ای و فرهنگی حضور پر رنگی داشته اند.
سخنگوی امور خارجه در ادامه صحبت های خود در این ارتباط اظهار داشت: زنان در جامعه ایران در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی اقتصادی و رسانه ای حضور دارند و جمهوری اسلامی یک جامعه الگو و نمونه است، اقوام هم جزو بافت تشکیل دهنده جامعه ایران هستند و جزو اقلیت ها در ایران نیستند. اقوام بخشی از ایران قدیم و جدید و ایران تاریخی و بزرگ هستند، نگاه قومیتی در ایران مفهوم پیدا نمی کند رفتار ایران در داخل کشور قومیتی و جنسیتی نیست.