ابراز نگرانی جنبش عدم تعهد از تفسیر خودسرانه و نادرست ادیان توسط گروههای تروریستی

به گزارش آذر، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تصریح کرد: جنبش عدم تعهد، تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن، همچون تروریسم دولتی محکوم و رد کرده و مجدد حمایت خود از قطعنامه های ذیربط سازمان ملل در مورد مشروعیت مبارزات مردم تحت سلطه و اشغال خارجی برای آزادی و اعمال حق تعیین سرنوشت را اعلام می کند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، سفیر و معاون نمایندگی کشورمان که در جلسه کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان «امحاء همه اشکال تروریسم بین المللی» از سوی جنبش عدم تعهد سخنرانی می کرد، تصریح کرد: این جنبش همواره اقدامات تروریستی را نقض آشکار مقررات بین المللی، همچون حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بخصوص حق حیات می داندم که منجر به عدم برخورداری کامل حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم می شود.
وی ادامه داد: جنبش عدم تعهد این نوع اعمال را به مثابه به خطر انداختن تمامیت ارضی و ثبات دولتها و همینطور امنیت ملی، منطقه ای و بین المللی می داند که نتایج نامطلوبی بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی می گذارد.
زهرا ارشادی خاطرنشان کرد: جنبش عدم تعهد نسبت به تفسیر خودسرانه و عرضه نادرست از ادیان توسط گروههای تروریستی برای توجیه اقداماتشان نگران است و مخالفت خویش را با همه اشکال و جلوه های تروریسم و همینطور افراط گرایی خشونت آمیز منجر به تروریسم اعلام میدارد.
سفیر و معاون نمایندگی کشورمان افزود: جنبش از همه کشورها می خواهد تا ضمن مقابله با تروریسم به همه حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام بگذارند و بر تعهد خود در این حوزه برای پیشگیری از نقض حقوق بشر مطابق با حاکمیت قانون و تعهد خود بر مبنای مقررات بین المللی بخصوص حقوق بین الملل بشر دوستانه تاکید کنند.
ارشادی تصریح کرد: جنبش عدم تعهد بار دیگر خواهان برگزاری کنفرانس بین المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد برای سازماندهی مشترک جامعه بین المللی در برابر تروریسم در همه اشکال و جلوه های آن همچون شناسایی دلایل اصلی آن می باشد.
سفیر و معاون نمایندگی کشورمان اضافه کرد: جنبش بر اهمیت انعقاد یک کنوانسیون جامع برای مبارزه با تروریسم بین المللی تاکید نموده و همینطور مسئولیت اصلی کشورهای عضو در اجرای استراتژی مبارزه با تروریسم را یادآور می گردد.

منبع: