رئیس کمیسیون امور داخلی تشریح کرد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس چه می گوید؟

به گزارش آذر، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: بر مبنای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس احزاب می توانند به صورت انفرادی یا تشکیل جبهه در انتخابات مجلس شرکت کرده و از طرفی هیچ ضرورتی ندارد که حتما نامزدها در یک فهرست باشند بلکه یک نامزد می تواند در چند فهرست حضور داشته باشد.
محمدصالح جوکار در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، بیان نمود: بر طبق این طرح نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس تغییر کرده و شاهد افزایش زمان برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها و افزایش زمان رسیدگی به اعتراضی که نامزدها دارند هستیم.
ایشان در ادامه اظهار نمود: ساز و کار الکترونیکی شدن ثبت نام نامزدها و برگزاری انتخابات مجلس در این طرح پیشبینی شده است. از طرفی ساز و کارهایی برای تبلیغات انتخاباتی در چهارچوب تعریف شده دیده شده است. به صورت مبسوط به بحث مقابله با تخلفات انتخاباتی در این طرح پرداخته شده است تا کمتر شاهد خرید و فروش رای و جرایم در حوزه برگزاری انتخابات مجلس باشیم.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بر طبق این طرح احزاب می توانند به صورت انفرادی یا تشکیل جبهه در انتخابات مجلس شرکت کرده و فهرست ارائه نمایند. از طرفی هیچ ضرورتی ندارد که حتما نامزدها در یک فهرست باشند بلکه یک نامزد می تواند در چند فهرست حضور داشته باشد.
جوکار اظهار داشت: از نظر بنده این طرح نقاط قوت گوناگونی دارد. در این طرح در مورد شرایط عمومی نامزدها هم مواردی پیشبینی شده است. ان شاءالله با همکاری نمایندگان بزودی جزئیات این طرح به تصویب مجلس خواهد رسید.

منبع: