با تصویب مجلس ساز و کار تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش آذر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن شروطی ساز وکاری برای تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه پیشبینی کردند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی نموده و مواد ۱۸ و ۱۹ این طرح را به تصویب رساندند.
بر مبنای ماده ۱۸ این طرح؛ عبارت زیر بعنوان ماده(۹مکرر) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
ماده۹مکرر- پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی های مبحث بند(۱) ماده(۴) این قانون در صورت رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر به مدت «پنج سال از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی اولیه» یا «تاریخ فروش دارایی جایگزین شده» مذکور در بند (ج) این ماده، هر یک مقدم باشد، به تعویق می افتد:
الف- دارایی متعلق به اشخاص حقیقی بوده و مالک یا صاحب حق بر مبنای اطلاعات سامانه‎ ای سازمان، بعنوان صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی ثبت نام شده باشند و حداقل به مدت دو سال شاغل به فعالیت اقتصادی در محل مذکور باشد و بیشتر از شش ماه متوالی از توقف فعالیتهای مذکور در محل دارایی نگذشته باشد؛
ب- دارایی کاربری غیرمسکونی داشته باشد.
ج- مالک یا صاحب حق دارایی، تصمیم خود در خصوص جایگزینی دارایی دیگری برای انجام فعالیت اقتصادی خویش را به سازمان اعلام نماید و حداکثر پانزده ماه از تاریخ انتقال دارایی نسبت به تملک دارایی جایگزین و شروع فعالیت شغلی خود بر مبنای اطلاعات سامانه مؤدیان اقدام نماید.
سازمان موظف است کسورات مبحث تبصره(۴) ماده(۱۳۲) این قانون در طول «دوره تعویق مالیات» مبحث این ماده را در هنگام تصفیه حساب مالیات کسر نماید. آئین نامه اجرایی این ماده، حداکثر شش ماه بعد از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر مبنای ماده ۱۹ این طرح؛ ماده(۷۶) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۷۶- «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های مبحث بند (۱) ماده(۲) این قانون که مشمول ماده(۷۷) می شوند، مشمول مالیات نمی گردد. همینطور در مواردی که «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های مذکور مشمول مالیات شود، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

منبع: