رییس کل دادگستری مازندران: وکلا باید برای دفاع از موکلان خود به دانش روز مجهز شوند

به گزارش آذر، مازندران رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: وکیل باید خویش را به دانش روز مسلح کند تا بتواند دفاع از یک دعوا یا شکایت را در دادگاه پیش ببرد، همه ما هم باید بعنوان یک مسلمان و انسان به درد دردمند توجه داشته باشیم.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری امروز در همایش سراسری نقش معاضدت در تحقق سند تحول قضایی که در مجتمع آموزشی و ورزشی نفت شهرستان محمودآباد برگزار شد، وکالت را در نظام حقوقی دارای جایگاه بزرگ و در فقه اسلامی هم دارای باب خاص خودش دانست و اظهار نمود: وکالت چه در معنای عام، چه در دعاوی و غیر دعاوی از لحاظ شرع مقدس اسلام برای عموم باب خاصی در نظر گرفته شده است و تمامی احکام مربوط را بیان فرموده است.

وی ضمن اشاره به این که در قرآن توجه زیادی به وکالت شده است، اضافه کرد: وکالت در دعاوی مهم تر از بخش غیر دعاوی است و به همین جهت است که در دنیا کانون ها برای ساماندهی وکالت دعاوی پیشبینی شده است و با حضور وکلا با قانون و مقررات اداره می شود.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه خوشبختانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفت و این مرکز جایگاه رفیع خویش را پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: امروز با حضور وکلا این کانون تشکیل شده است و به امور مهم وکالت می پردازد.

رئیس کل دادگستری مازندران قاضی را مامور به اجرای عدالت و ابطال باطل برشمرد و تصریح کرد: قاضی یک مقام مستقل است که باید این مأموریت را به خوبی انجام دهد، به تنهایی در تشخیص مبحث قادر نیست و وکیل یا کارشناس در این رسالت بزرگ مستلزم است که در کنار قاضی و زبان گویای شاکی و متهم باشند و به درستی دفاع کنند.

او با اذعان به این که وکیل در کنار قاضی کمک می نماید که آن مأموریت اصلی به درستی داوری شود، خاطرنشان کرد: وکیل یا کارشناس در کنار قاضی وظیفه خویش را انجام می دهند تا موکل یا قاضی به آنها اعتماد کنند.

رییس کل دادگستری مازندران، امین بودن وکیل و کارشناس را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: وکیل امین آن چه وظیفه خود می داند و آن چه لازم برای دفاع است از باب امانتداری است برای موکل خود انجام می دهد.

این مسئول بیان نمود: قاضی به وکیل بعنوان یک عالم به مباحث حقوقی، مدنی و کیفری نگاه می کند، بنابراین وکیل باید با تمام توان در یک پرونده توجه داشته باشد.

حجت الاسلام اکبری اظهار نمود: موکل در رفع ظلم از شما یاری می خواهد که باید به نحو شایسته یاری شود و اگر توان مالی ندارد اما احتیاج به دفاع ما دارد باید از قالب کمک به ستم دیده به آن دقت کنیم و در اینجا انتظار از کانون وکلا بیشتر از جاهای دیگر است.

او با بیان این که همه ی وکلا از خصیصه شایسته ای برخوردار می باشند و نگاه شان مادی نیست، اظهار داشت: مرکز وکلا به علت ساختاری که دارد عملکرد خوب خویش را در استان نشان داده است.