آزاد در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: برنامه های صحرایی منطبق با سند تحول بنیادین است

به گزارش آذر، نماینده مردم نائین در مجلس اظهار داشت: در سالهای اخیر بزرگترین مطالبه مقام معظم رهبری از آموزش وپرورش اجرای سند تحول بنیادین بوده است که برنامه های وزیر پیشنهادی منطبق با این سند است.

به گزارش آذر به نقل از مهر، الهام آزاد در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش گفت: در سالهای اخیر بزرگترین مطالبه مقام معظم رهبری از آموزش وپرورش اجرای سند تحول بنیادین بوده است.
وی بیان کرد: مدرسه با اهمیت ترین سنگر انقلاب است که نیازمند تحول است و اگر امروز به داد آن نرسیم، فردا بسیار دیر خواهد بود. حالا که دشمنان خارجی و داخلی انقلاب پروژه تعطیل سازی مدارس را کلید زده اند، نیازمند مدیری شجاع و کاردان هستیم که در عین احیای مدارس کشور و مقابله با پروژه تعطیل سازی مدارس، بصورت جدی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را اجرا نماید.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با کارهای نمایشی و تبلیغاتی شدنی نیست و تحول نیازمند وزیری است که برنامه ای نوآورانه و هوشمندانه برمبنای سند تحول ارائه نماید. برنامه های صحرایی را مطالعه کردم و باید بگویم در طول این سال ها هیچ یک از وزرای پیشنهادی آموزش وپرورش چنین برنامه منسجمی برای اجرای سند تحول بنیادین ارائه نکرده است. تمام برنامه های وزیر پیشنهادی منطبق بر اجرای سند تحول بنیادین است.
در حال تکمیل

منبع: