رضاخواه : دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را اصلاح کند

به گزارش آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: تغییرات مورد نظر مجلس باید در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال شود و در اسرع وقت این لایحه به مجلس ارسال شود.

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با مسائلی که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: قرار بر اینست که برنامه هفتم توسعه با برنامه های قبلی پنج ساله توسعه کشور متفاوت باشد.
وی بیان نمود: در برنامه هفتم توسعه باید چند مساله اصلی کشور مورد توجه قرار گیرد و حتما باید رویکرد برنامه هفتم توسعه با رویکردهایی که در ۶ برنامه قبلی توسعه کشور وجود داشته، متفاوت باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از نظر ما آن چه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه آماده کرده، با آن چه مجلس انتظار دارد فاصله دارد و بنابراین رئیس مجلس شورای اسلامی این مورد را به مقام معظم رهبری و دولت انتقال داد. رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای ارسال کرده در خصوص این که باید یکسری تغییراتی در برنامه هفتم اتفاق بیافتد.
رضاخواه عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه باید مساله محور باشد و باید مشخص باشد که در طول ۵ سال آینده مقرر است چه مشکلات و مسائلی حل و فصل شود. ما صرفا به احکام نیاز نداریم و باید برنامه مشخصی داشته باشیم تا حل یکسری از مشکلات در طول ۵ سال محقق شود.
وی بیان نمود: دولت گرفتار تغییر و تحولاتی در سازمان برنامه و بودجه و بعضی از بخش های دیگر که برنامه هفتم توسعه را تهیه می کردند، شد و به همین علت نظرات مختلفی در تدوین برنامه هفتم توسعه اعمال شده است. ما امیدواریم تغییرات مورد نظر مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال شود و در اسرع وقت این لایحه به مجلس ارسال شود و مابقی آن هم در مجلس تکمیل خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما نمی خواهیم برنامه هفتم توسعه هیچ شباهتی به برنامه های قبلی توسعه کشور نداشته باشد، اما حرف اصلی ما آن است که برنامه هفتم باید مساله محور باشد و دولت در این حوزه هم آن چیزی که مورد انتظار بوده را لحاظ نکرده و انتظار داریم اصلاحاتی را انجام دهد و سپس لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه نماید.

منبع: