با حضور وزیر ارشاد انجام شد؛ بررسی طرح های در ارتباط با حجاب و عفاف در کمیسیون اصل۹۰

آذر: به گزارش آذر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونانش با حضور در کمیسیون اصل نودم در رابطه با اقدامات این وزارت خانه در رابطه با تکالیف قانونی در مبحث عفاف و حجاب گزارش داد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در توضیح نشست امروز دوشنبه این کمیسیون با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: اهم موضوعات و مباحث مطروحه در این جلسه تبیین طرح های در دست اقدام از قبیل طرح طوبی (طرح جامع تربیت مربی در حوزه فرهنگ سازی حجاب و حفظ زیست عفیفانه)، طرح سپید (برخورد با متخلفان حوزه مد و لباس و پاکسازی فضای مجازی)، طرح تانیا (در حوزه برگزاری نمایشگاه) بود. سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم افزود: همینطور بحث تشکیل و تداوم فعالیت کارگروه مد و لباس زیر نظر شورای فرهنگ عمومی، ابلاغ آیین نامه پوشاک اجتماعی زنانه به دستگاههای مرتبط و متولی امر، تداوم برخورد و ممانعت از فعالیت چهره های هنجارشکن و اعمال نظارت مردمی در محتوای کتاب در این جلسه عنوان شد. خضریان بیان نمود: همینطور مقرر شد تا گزارش دستگاههای مستنکف و مسئولانی که در اجرای قانون همکاری مفید و مؤثر ندارند به این کمیسیون جهت اقدام مقتضی صورت بگیرد.

منبع: