جزئیاتی از دخل و خرج پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳_۳۶ سازمان انرژی اتمی به وزارت صمت گزارش عملکرد می دهد

آذر: به گزارش آذر، بر مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۳، سازمان انرژی اتمی موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خویش را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان داده است که طبق بند (ب) تبصره ۸ لایحه، دولت، سازمان انرژی هسته ای را موظف کرده است که گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس این بند «سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از راه شرکتهای تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را بعد از جداسازی و فرآوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آنرا بعد از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای در رابطه با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر مبنای موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.
درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
سازمان انرژی اتمی موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خویش را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهد.»