دیوان محاسبات کشور اعلام کرد؛ عدم وصول ۵۷ و سه دهم همت منابع حق السهم معادن پارسال

به گزارش آذر، ارزیابی عملکرد شرکت ایمیدرو توسط دیوان محاسبات کشور نشان دهنده تداوم بنگاه داری ۲۳ شرکت مشمول واگذاری در این مجموعه است.

به گزارش آذر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، ارزیابی عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از عدم واگذاری ۱۴ شرکت دولتی اصلی و ۹شرکت فرعی و تعداد ۲۶ شرکت با مالکیت کمتر از پنجاه درصد و تداوم بنگاه داری در این مجموعه است.
همچنین مانده مطالبات حق السهم معادن بابت درآمد حاصل از واگذاری استخراج و فروش معادن در انتهای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۷/۳ همت است.
بر اساس این گزارش عدم وصول سود سهام سازمان ایمیدرو از شرکتهای زیرمجموعه تا آخر سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۵ همت طبق صورتهای مالی حسابرسی شده می باشد.
همچنین عدم تایید روشهای وصول درآمد توسط شرکت ایمیدرو منتج به عدم شفافیت در منابع حاصل از ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای تخصیص بهینه منابع متعلق به استانها شده است.