شاهچراغی خبر داد: ۲۸۷ نفر برای ثبت نام رجوع کردند

به گزارش آذر، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اظهار داشت: تعداد رجوع کنندگان در طول پنج روز فرصت به ۲۸۷ نفر رسید که از این تعداد ۸۰ نفر حائز شرایط ثبت نام بودند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، سید محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد رجوع کنندگان در طول پنج روز فرصت به ۲۸۷ نفر رسید که از این تعداد ۸۰ نفر حائز شرایط ثبت نام بودند. وی اظهار نمود: ما در ستاد انتخابات کشور بنا را بر ارتقای کیفیت اجرایی ثبت نام گذاشتیم و تمام مسائل دوره های بعد پیشبینی شد و آن چه به اذعان رجوع کنندگان و داوطلبان رسیده اینست که رشد داشتیم و وضعیت بهتر از گذشته داشته ایم. معاون سیاسی وزارت کشور بیان نمود: تعداد رجوع کنندگان در سال ۱۳۹۶ تا ۱۶۳۶ نفر بود که در سال ۱۴۰۰ به ۵۹۲ نفر کاهش پیدا کرد و در طول این پنج رو هم ۲۸۷ نفر رجوع کننده داشتیم که از این تعداد ۸۰ نفر حائز شرایط ثبت نام را بودند. شاهچراغی تصریح کرد: بعد از این، هفت روز شورای نگهبان فرصت بررسی وضعیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات را دارد تا در نهایت اسامی نامزدهای انتخابات اعلام گردد.

شاهچراغی با تکیه بر این که از روز ۲۲ خرداد اسامی واجدان شرایط حضور در رقابت ریاست جمهوری توسط وزارت کشور منتشر می شود، اذعان کرد: به مدت ۱۵ روز از تاریخ ۲۲ خرداد کسانی که تأیید صلاحیت شدند مبادرت به تبلیغات می کنند. در نهایت روز ۷ تیر تبلیغات ممنوع می باشد و روز ۸ تیر ماه روز انتخابات مرحله اول است؛ اگر انتخابات در مرحله اول به اتمام رسید، ادامه فرایند طی می شود؛ اگر تمام نشد، هفته پس از مرحله اول یعنی ۱۵ تیر ماه باردیگر مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردد. رئیس ستاد انتخابات تصریح کرد: حدود ۶۰ هزار شعبه در سرتاسر کشور پیشبینی شده است. در ۹۰ هزار نقطه فرایند رای گیری صورت خواهد گرفت. همه ی بستر ها برای یک انتخابات خوب فراهم است. وی بیان نمود: در طول این ۵ روز افراد مختلف سوای از حضور در زمینه انتخابات به وزارت کشور رجوع کردند و باید توجه کرد هر رجوع ای در وزارت کشور دلیلی بر ثبت نام نیست. کسانی هم که برای ثبت نام آمدند ولی حائز شرایط نبودند، شرایط پذیرفتند. امروز ۴۳ نفر حائز شرایط ثبت نام بودند که روزپرکاری بود.