افشاگری یک عضو جداشده منافقین پیرامون دیکتاتوری مریم رجوی

به گزارش آذر، افشاگری یک عضو جداشده منافقین پیرامون دیکتاتوری مریم رجوی در سیزدهمین دادگاه منافقین.

گروه سیاست: رکوردداران جنایت، قتل، ترور، کشتار و در کنار آن برترین های مزدوری و همراهی با دشمنان این آب و خاک را با خود همراه دارند. گروهک تروریستی منافقین پرچم دار خباثت و سبوعیت جمعی است که اساس و جوهره ذاتی اش بر دروغ، جنایت و خیانت شکل گرفته شده است.
از ابتدای انقلاب و طبق آمارهای رسمی موجود، حدود ۱۷ هزار نفر را در کشور کشته و ترور کردند و در سریالی طولانی نزد اصلی ترین دشمنان وطن از صدام و بعثی ها در عراق گرفته تا شیطان بزرگ خوش رقصی ها کردند و در تمام این سال ها تروریست اجاره ای آنان شدند. در جنگ تحمیلی در کنار دشمن بعثی با فرزندان وطن جنگیدند و باعث بروز خسارت های بی شمار جانی مالی و اطلاعاتی به کشور شدند.
در ریشه های فکری و رفتاری آنان منافع ایران و ایرانی معنایی ندارد و همه چیز حتی جزیی ترین افکار ذهن شما باید تابع ایدئولوژی مسموم این فرقه گمراه کننده باشد.
در سیزدهمین جلسه بررسی دادگاه این گروهک تروریستی یک عضو جداشده منافقین پیرامون «دیکتاتوری مریم رجوی» را بیان نمود.
نام و تصویر این فرد به علل امنیتی منتشر نشده و به صورت غیرحضوری در دادگاه صحبت کرد.

منبع: