فردا در همایش ارتباطات دو کشور انجام می شود؛ بررسی روابط تاریخی و فرهنگی لهستان و ایران در دانشگاه تهران

به گزارش آذر، روابط تاریخی و فرهنگی لهستان و ایران فردا یکشنبه ۲۰ خرداد در چارچوب همایش گرامیداشت پانصد و پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور بررسی می شود.

به گزارش آذر به نقل از مهر، همایش گرامیداشت پانصد و پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و لهستان فردا یکشنبه ۲۰ خرداد در دانشگاه تهران برگزار می گردد.
ایران و لهستان دو کشوری هستند که روابطشان تنها روابط دیپلماتیک نیست، و پیوندهای عمیق تاریخی آنها را به هم پیوند داده است. همایش مورد اشاره با همکاری سفارت جمهوری لهستان در تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مؤسسه نگارستان اندیشه، کانون ایران شناسی دانشگاه تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می گردد.
محورهای این همایش بدین سان اند؛
پیشینه و تاریخچه روابط دیپلماتیک ایران و لهستان
ایران شناسی و چشم انداز آن در مراکز علمی لهستان و بالعکس
مطالعه کتابشناسی و زندگینامه ایران شناسان لهستانی
بررسی ترجمه ادبی از فارسی به لهستانی و ترجمه های لهستانی در ایران
مطالعه نسخه های خطی و اسناد تاریخی فارسی در مراکز آرشیوی لهستان و ایران
روابط تاریخی و فرهنگی لهستان و ایران: برخوردهای سیاسی، فکری، هنری، بصری و ادبی
این برنامه روز یکشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۱۰ بامداد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می گردد و حضور در آن برای عموم علاقه مندان آزاد و مجانی است.

منبع: