منصوری در جمع کارگران حامی جلیلی: خیلی از مجموعه های راکد و نیمه فعال در دوره رئیسی فعال شد

به گزارش آذر، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی اظهار داشت: خیلی از مجموعه های راکد و نیمه فعال در دوره رئیسی فعال شد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، محسن منصوری امروز (سه شنبه) در نشست با کارگران حامی جلیلی در کارخانه کیان تایر اظهار داشت: خداوند شهید رئیسی را رحمت کند. شهید رئیسی از جنس حل مساله بود و مشکلات کارخانه ها را حل کرد. نکاتی که کارگران بزرگوار مطرح نمودند دقیق بود. ما باید امروز انتخاب نماییم. یک رویکرد اینست که ما هشت سال دولت روحانی را انتخاب نماییم و یک رویکرد هم اینست که سه سال دولت رئیسی را انتخاب نماییم. وی ادامه داد: خیلی از مجموعه های راکد و نیمه فعال در دوره رئیسی فعال شد. باید این رویکرد را انتخاب نماییم و در مقابل رویکرد سکوت و تحقیر بایستیم. مستضعفین و پابرهنگان مالک اصلی انقلاب هستند و خلق ثروت کشور باید در خدمت این جریان باشد. اگر قرار باشد فقط به جریان سرمایه داری دقت کنیم سرمایه کشور نابود می شود. اگر معتقدید راه رئیسی راه درستی بود، انتخاب شما سخت نیست. ببینید کدام فرد به شاخصی که حضرت آقا تاکید نمودند نزدیک تر است؟ هم عهد باشید که برای رونق تولید و به برکت رای شما به آقای جلیلی و به پشتوانه کسانی که با دولت رئیسی همکاری کردند، در صورت اعتماد شما قویتر از قبل در ادامه راه شهید رئیسی قرار خواهیم گرفت. وی اظهار داشت: اگر معتقدید راه رئیسی راه درستی بود، انتخاب شما سخت نیست. ببینید بین این دو گزینه کدام فرد به شاخصی که حضرت آقا تاکید نمودند نزدیک تر است؟ هم عهد باشید که برای رونق تولید و رونق سفره ها به آقای جلیلی رای دهید. به برکت رای شما به آقای جلیلی و به پشتوانه کسانی که در دولت رئیسی همکاری کردند و تجربیات موفق داشتند، در صورت اعتماد شما قوی تر و جدی تر از قبل در ادامه راه شهید رئیسی قرار خواهیم گرفت.