عراقچی: تعهد سیاسی اروپا جهت حفظ برجام

به گزارش آذر سید عباس عراقچی تصریح کرد: تعهد سیاسی اروپا برای حفظ برجام همچنان قوی است. به گزارش آذر به نقل از ایسنا، سید عباس عراقچی، بامداد روز دوشنبه با مجموعه سفرای کشورهای اروپایی در تهران دیدار و رایزنی ادامه مطلب عراقچی: تعهد سیاسی اروپا جهت حفظ برجام