عضو كمیسیون اقتصادی مجلس: رئیس جمهور برای پاسخگویی به مجلس می آید

به گزارش آذر عضو كمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت اطلاع داد و عنوان كرد: همینطور احیانا نشست مشترك مجلس با رئیس جمهور دوشنبه برگزار می گردد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی قبل از ظهر با اشاره به قانون هدفمندی یارانه اظهار داشت: هدف از این قانون پیشگیری از قاچاق سوخت و مصرف بی رویه بنزین است اما حالا اجرای این قانون از مسیر خود خارج شده است.
وی با اشاره به اینكه بر طبق این قانون اختیاراتی به دولت در زمینه قیمت حامل های انرژی داده شده است و دولت و مجلس هر سال در این زمینه تواقف می كنند، اضافه كرد: همینطور در قانون گفته شده ذكر شده است منابع حاصل از اجرای این قانون صرف یارانه ها نقدی و غیرنقدی و پشتیبانی از تولید و سایر موارد شود.
نماینده مردم كرمان و راور با اشاره به طرح مسئله افزایش قیمت بنزین در مجلس طی چند ماه قبل عنوان كرد: جمع بندی این بود كه با عنایت به شرایط سخت امسال نباید اجرا شود.
پورابراهیمی اظهار داشت: پیشنهاد كمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص افزایش نیافتن قیمت و در كنار آن بحث عوارض بود.
نماینده مردم كرمان و راور با اشاره به اینكه باید شرایط منطقی را ببینیم، اظهار داشت: تمامی سناریوها در مجلس رد شد و قرار شد وضعیت كنونی استمرار پیدا كند.
پورابراهیمی از جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت اطلاع داد و عنوان كرد: همینطور احیانا نشست مشترك مجلس با رئیس جمهور دوشنبه برگزار می گردد.
وی با اشاره به ضرورت پی گیری مطالبات به حق مردم اظهار داشت: تمام توان و تلاشمان را برای اتخاذ راهكارهای مناسب تر به كار خواهیم گرفت و مطالبات مردمی باید دیده شود.
پورابراهیمی افزود: باید توجه داشت كه التهاب ها و آشوب ها مطالبات مردم نیست و در واقع جریانی است كه می خواهد از این شرایط ضد نظام سواستفاده كند كه باید مدیریت شود.