غریب آبادی در وین: ایران با مسابقه تسلیحاتی در ماورای جو به شدت مخالف است

آذر: نماینده ایران نزد سازمان های بین المللی در وین اظهار داشت: ایران با هرگونه مسابقه تسلیحاتی در فضا یا استقرار هرنوع سلاح اعم از متعارف و کشتار جمعی در فضا یا تسلیحاتی شدن آن به شدت مخالف است.

به گزارش آذر به نقل از مهر، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، با «سیمونتا دیپیپو»، رئیس دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل در وین دیدار و درمورد موضوعات مختلف گفتگو نمود.
در این ملاقات، سفیر و نماینده دائم کشورمان ضمن تاکید بر اهمیت همکاری های بین المللی در زمینه استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو بین کشورهای عضو کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس)، تصریح کرد: ماهواره های کوچک نقش بسیار مهمی در فرآیند توسعه اقتصادی_اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارند و جمهوری اسلامی ایران با هرگونه تولید محدودیت برای طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره های کوچک مخالف است.
غریب آبادی ضمن تبیین مواضع اصولی کشورمان در فعالیت های فضایی و توصیف فضا بعنوان میراث مشترک بشریت، اضافه کرد: فضا باید صرفاً برای اکتشاف و استفاده های صلح آمیز مورد استفاده کشورهای عضو سازمان ملل قرار گیرد و جمهوری اسلامی ایران با هرگونه مسابقه تسلیحاتی در فضا یا استقرار هرنوع سلاح اعم از سلاح های متعارف یا سلاح های کشتار جمعی در فضا یا تسلیحاتی شدن فضا به صورت جدی و اصولی مخالف است.
وی همینطور ضمن تشکر از دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل برای برگزاری نخستین کارگاه مشترک ایران و سازمان ملل درمورد استفاده از فناوری فضایی برای نظارت بر ریزگردها (طوفان های شنی) و خشکسالی در منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۹۵ در تهران، با عنایت به تداوم این پدیده زیست محیطی در کشورهای همسایه و ایران، پیشنهاد کرد تا دومین کارگاه مشترک هم تحت همین عنوان مجددا در تهران برگزار گردد که به صورت اصولی، مورد موافقت دیپیپو قرار گرفت.