عراقچی: تعهد سیاسی اروپا جهت حفظ برجام

به گزارش آذر سید عباس عراقچی تصریح کرد: تعهد سیاسی اروپا برای حفظ برجام همچنان قوی است.

به گزارش آذر به نقل از ایسنا، سید عباس عراقچی، بامداد روز دوشنبه با مجموعه سفرای کشورهای اروپایی در تهران دیدار و رایزنی کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان این خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تعهد سیاسی اروپا برای حفظ برجام همچنان قوی است. مذاکره برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی ادامه دارد.