در نشست مجمع امید عارف: مردم باید نتیجه رای خویش را در مجلس و مدیریت شهری ببینند

آذر: رئیس مجمع امید تهران با اشاره به اینکه مردم باید نتیجه رای خویش را که تغییر گفتمان حاکم بر مدیریت شهری بود با عملکرد خوب نمایندگان عضو شورا و مدیریت شهری ببینند بر ضرورت حاکمیت قانون تصریح کرد و با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: فرض ما ماندگاری آقای افشانی است، اما فضای مجلس برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان فعلا آماده نیست و باید با استفاده از تعامل با اداره کل قوانین مجلس در قالب تشکیل کمیته ای پیشنهادات مطرح شده را پیگیری کرد.
به گزارش آذر به نقل از امیدنامه، محمدرضا عارف در جلسه مجمع امید تهران ضمن تشکر از رئیس شورای شهر برای دعوت از نمایندگان مجلس به شورای شهر، اظهار داشت: مجمع امید تهران متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای شورا، استاندار و شهردار تهران، فرصتی برای شهر و ما است تا مردم نتایج رای خویش را در مجلس و مدیریت شهری ببیند. در همین راستا هم برنامه های راهبردی تهیه شد و با تشکیل چند کمیته تخصصی راهبردی تلاش شد وعده هایی که به مردم داده ایم، را پیگیری و اجرایی نماییم.
وی افزود: همچون این وعده ها پافشاری بر درآمدهای پایدار در شهر تهران است چونکه معتقدیم نمی توان شهر را با درآمدهای ناپایدار اداره کرد. همینطور بازبینی قانون شوراها از دیگر مواردی است که به دنبال آن هستیم. مجمع امید تهران در کنار کوشش برای تحقق این وعده ها، بر تصویب لایحه درآمدهای پایدار تمرکز ویژه ای دارد.
عارف بر لزوم استفاده از فرصت خدمت گذاری به مردم تصریح کرد و با اشاره به چالشهای کلان شهر تهران، اظهار داشت: برای داشتن مدیریت شهری موفق چاره ای جز محول کردن تمام امور شهری به پارلمان شهری نداریم و بنابراین بازبینی در قانون شوراها باید صورت بگیرد.
رئیس مجمع امید همینطور بعداز اظهار نظر اعضای مجمع درمورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بر ضرورت حاکمیت قانون در تمامی شئون تصریح کرد و اظهار داشت: فرض ما ماندگاری آقای افشانی است، اما نماینده شهرداری در مجلس در این باره ضعیف عمل کرد و می توانست در زمان بررسی این طرح، اعلام نماید که شهردار تهران قانون خاص دارد و همتراز با وزرا است. فضای مجلس هم برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان فعلا آماده نیست و باید با استفاده از تعامل با اداره کل قوانین مجلس در قالب تشکیل کمیته ای پیشنهادات مطرح شده را پیگیری کرد.