انتقاد پارسایی از عدم پیگیری مجلس و دولت برای اجرایی شدن قانون

آذر: یک عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با عنایت به عدم اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT در موعد مقرر از عدم پیگیری مجلس و دولت برای اجرای این قانون انتقاد نمود.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آخر مهلت قانونی اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT اظهار داشت: برپایه اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آنرا حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و اگر آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا می باشد.
وی با اشاره به اینکه از تصویب CFT، بیست و چهار روز می گذرد، افزود: البته شورای نگهبان می تواند ۱۰ روز مهلت بخواهد که از مجلس این مهلت را خواسته اما الان این مصوبه قانونا قابلیت اجرایی دارد.
پارسایی تصریح کرد: هم اکنون و با عنایت به تصریح اصل ۹۴ قانون اساسی راجع به مصوبات مجلس، مجلس و دولت موظف به اجرای قانون هستند.