اتهام چهار مدیر مسئول سایت های خبری

به گزارش آذر سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت: جلسه رسیدگی به پرونده های مدیران مسئول روزنامه «وطن امروز» و سایت های خبری «صراط نیوز»، «آفتاب نیوز»، «فردانیوز» و «تعامل نیوز» پگاه امروز(یکشنبه) در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار گردید.

احمد مومنی راد در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: در جلسه دادگاه امروز به پرونده مدیرمسئول و خبرنگار روزنامه «وطن امروز» به اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا رسیدگی شد که با نظر هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا هر دو متهم مجرم شناخته نشدند.

وی اضافه کرد: هم چنین در جلسه امروز به پرونده مدیران مسئول سایت های خبری «صراط نیوز»، « آفتاب نیوز»، «فردانیوز »و «تعامل نیوز» به بهتان نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که با نظر هیات منصفه هر چهار متهم مجرم تشخیص داده نشدند.