امیرآبادی در گزارش آذر: تعهدات برجام مشکلات اقتصادی را حل نکند، تصمیمات سخت تری می گیریم

به گزارش آذر عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: اگر تعهدات برجام به ملت ایران برای حل مشکلات اقتصادی و فروش نفت کمک نکند ما تصمیمات سخت تری در مورد اجرای برجام خواهیم گرفت.
احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصمیم شورایعالی امنیت ملی در خصوص کاهش سطح اجرای برجام اظهار داشت: هر زمان در برخورد با قدرت های دنیا عزتمندانه رفتار کردیم موفق بودیم و توانستیم حقوق ملت را حفظ نماییم اما هر زمانی که در مقابل قلدری های دشمن کوتاه آمدیم حقوق ملت ضایع شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در توافقنامه برجام ایران به همه تعهدات خود عمل کرد اما طرف آمریکایی و اروپایی به تعهدات خود عمل نکردند.

وی با تقدیر از اظهارات رئیس جمهور اظهار داشت: انتظار داریم رئیس جمهور از حقوق ملت دفاع کند؛ برجام دستاوردی برای ملت نداشت، برجام تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که برای دو طرف برد- برد باشد نه برد- باخت.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مواضع دولت در مورد برجام باید با ثبات و پایداری ادامه یابد تصریح کرد: آمریکا و غرب باید بدانند که ملت ایران، دولت و مجلس در مباحث بین المللی وحدت خویش را حفظ خواهند کرد و در مقابل قلدری های دشمنان می ایستند. ملت ایران سختی های زیادی کشیدند و از همه این سختی ها با مقاومت عبور کردند.

امیرآبادی اظهار داشت: شرکت ها و دولت هایی که با جمهوری اسلامی همراهی نکردند باید بدانند در آینده هیچ سهمی از انرژی ایران نخواهند داشت، یک روز تحریم ها تمام می شود و فضا عادی می شود آن زمان شرکت ها و کشورهایی که با جمهوری اسلامی همکاری نکردند سهمی از انرژی ایران نخواهند داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس با یبان اینکه آنچه از جانب شورایعالی امنیت ملی و رئیس جمهور ابلاغ گردید بر مبنای توافقنامه برجام بود، خاطرنشان کرد: آمریکا فروش آب سنگین و اورانیوم را تحریم کرد و ما فروش آنرا ممنوع کردیم.

وی افزود: اگر تعهدات برجام به ملت ایران برای حل مشکلات اقتصادی و فروش نفت کمک نکند ما تصمیمات سخت تری در مورد اجرای برجام خواهیم گرفت.

امیرآبادی اظهار داشت: ۶۰ روز زمانی که دولت به دولت های اروپایی داده است زمان زیادی است چونکه ما مدت ها ست که با اروپا در حال گفتگو هستیم و زمان آن فرارسیده که اروپا تصمیم بگیرد.

او در آخر از عملکرد دولت در توزیع کالاهای اساسی انتقاد نمود و گفت دولت باید برای مدیریت توزیع کالاهای اساسی تدبیری بیاندیشند.