روابط عمومی وزارت امور خارجه: منبع مطلع یا مقام آگاه نداریم

به گزارش آذر روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطلاعیه ای تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی کشور، هرگونه نقل قول به نقل از ˮمنبع آگاه، مقام آگاه یا مقامات ارشد در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایرانˮ را، فاقد اعتبار اعلام می کند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، متن اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در این ارتباط به شرح زیر است:
“به نام خدا
همان گونه که در سال های اخیر به اطلاع اهالی محترم رسانه ها و افکار عمومی داخلی و خارجی رسید، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با عنایت به ضرورت اتخاذ مواضع صحیح، دقیق و منسجم در سیاست خارجی و مدیریت انتشار اخبار و مواضع خود بخصوص در فضای مجازی، هرگونه نقل قول به نقل از “منبع آگاه، مقام آگاه یا مقامات ارشد در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران” را فاقد اعتبار اعلام می کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کلیه اخبار، مواضع و اطلاع رسانی های خویش را به صورت شفاف، علنی و همراه با ذکر منبع، توسط وزیر محترم امور خارجه، سخنگو، روابط عمومی و در موارد تخصصی از راه معاونین محترم این وزارتخانه بیان و اعلان می کند. “