مسجدی: در روزهای اربعین ارز در عراق توزیع نشود

به گزارش آذر سفیر ایران در بغداد اظهار داشت: نباید ارز در داخل عراق برای زائران توزیع شود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، ایرج مسجدی امروز در جلسه ستاد مرکزی ستاد اربعین با اشاره به اینکه اربعین در عراق یک مراسم مردمی بوده و دولت این کشور فقط نقش تعیین کننده امنیت را بر عهده دارد، اظهار نمود: زائر عراقی سفر اربعین را خود مدیریت کرده و کاری به دولت ندارد. دولت هم به او کاری ندارد. زائر از قبل می داند باید به کدام موکب برود و اربعین برای آنها به معنای پیاده روی به سمت کربلا تا جایی است که توانایی دارند. در روز اربعین هم تمام مواکب عراقی جمع می شود. گاهی زائر در فاصله ۲۰ کیلومتری کربلا به امام حسین (ع) سلام داده و بازمی گردد.
وی افزود: اما زائر ما وارد یک کشور دیگر شده و به تغذیه و امنیت نیاز دارد. ۷۵ درصد زائران به سامرا می روند چونکه می خواهند از فرصت حضور در عراق استفاده کنند. ازاین رو اگر برنامه ریزی و مدیریت درستی انجام نشود زائر گرفتار مشکل می شود. ما هم نمی خواهیم زائران خویش را رها نماییم چون این مسئله روابط دو کشور را گرفتار بحران می کند.
مسجدی همینطور با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های مردمی در بخش موکب ها، تغذیه و حتی حمل و نقل استفاده شود، تصریح کرد: مسئله انتظامات، امنیت، بیمه، ارز، بخشی از حمل و نقل و هماهنگی با دولت عراق هم وظیفه حاکمیتی است.
سفیر کشورمان در بغداد همینطور با اشاره به اینکه اگر زائر ۱۰۰ تا ۲۰۰ دینار همراه خود نداشته باشد در عراق گرفتار مشکل می شود، خاطرنشان کرد: باید مشکلات ارز هم حل شود. اگر بتوانیم ارز را با قیمت مناسب در اختیار زائران قرار دهیم اقدام بزرگی انجام داده ایم و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد نباید ارزی در عراق توزیع شود چونکه این مسئله در سال قبل مشکلات زیادی درست کرد.
مسجدی در انتها با اشاره به اینکه پیشبینی می شود امسال تا سه میلیون زائر از عراق به کشورمان وارد شوند، اظهارکرد: عراقی ها افراد بامعرفتی هستند. آنها زائر امام رضا (ع) بوده و باید مورد احترام قرار گیرند. نباید به آنها عرب یا بعثی گفته شود. آنها افراد عزیزی هستند و باید با احترام با آنها برخورد کرد. حالا اگر دو زائر عراقی هم خلافی مرتکب شد باید با او برخورد شود اما زائران عراقی باید محترم شمره شوند.