کاندیدای جانشینی آمانو: تلاش خواهم کرد با هرگونه تصور متعصبانه درباره ایران مبارزه کنم

به گزارش آذر کاندیدای مقام مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر داوری بی طرفانه این نهاد درباره ایران تاکید نمود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، به نقل از روزنامه نشنال، رافائل گروسی، کاندیدای جانشینی یوکیا آمانو برای سمت مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با عنایت به کاهش تعهدات برجامی ایران اظهار داشت که بهترین اقدام از طرف آژانس این است که یک داور بی طرف باشد.
این سفیر آرژانتینی در آژانس بین المللی انرژی اتمی در شصت وسومین کنفرانس عمومی این نهاد در وین به نشنال اظهار داشت که آژانس باید درباره آن چه نقض توافق هسته ای از طرف ایران خوانده می شود، بی طرفانه قضاوت کند.
گروسی اظهار داشت که وی تلاش خواهدنمود تا با هرگونه «تصور متعصبانه» در زمینه تعامل با ایران، مبارزه کند.
وی در این زمینه اظهار داشت: آژانس با این مورد به گونه رضایت بخشی سر و کار داشته است. این یک فعالیت تحقیقی و بازرسی است که با نظریه سنخیت ندارد.
این مقام آرژانتینی اضافه کرد: کار ما کشف کردن، رسیدگی، نظارت و راستی آزمایی و بیان راستین این هاست و من به این نقش به شدت اطمینان دارم.
گروسی علاوه بر این اظهار داشت که آژانس «ابزار هوشمند شفافیت» است و این تنها کرونل فروتا، مدیر کل موقت آژانس است که می تواند به سوال ها درباره ماموریت هیئت اعزامی آژانس به ایران، پاسخ دهد.
وی با اشاره به این که اگر برای سمت مدیر کلی آژانس انتخاب شود، این نهاد وقایع را همچنان همان گونه که هستند گزارش می دهد، اظهار داشت: سری بیانیه هایی که درباره ایران ارائه می شوند واضح بوده و آژانس موظف است آن چه را مشاهده کرده و به آن رسیدگی می کند، گزارش دهد.
گروسی همین طور بر لزوم همکاری با ایران در صورت انتخاب شدنش اشاره نمود.