بعیدی نژاد: ‏ غرامت دولت انگلیس به بانک ملت پرداخت گردید

آذر: سفیر کشورمان در لندن تایید نمود که ‏غرامت دولت انگلیس به بانک ملت که برمبنای رأی چهار ماه پیش دادگاه می باید به آن بانک پرداخت می شد، پرداخت شده است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود نوشت: این غرامت بر اساس رأی دادگاه بریتانیا و بعلت غیر قانونی بودن تحریم هایی است که خزانه داری انگلیس از سال ۲۰۰۹ میلادی برای چند سال ضد بانک ملت اعمال کرده بود.
وی افزود: ‏نتیجه دادگاه بریتانیا و گردنگیر خزانه داری آن کشور به پرداخت غرامت به بانک ملت یک موفقیت مهم حقوقی برای ایران شمرده می شود.

منبع: