با تصویب هیئت وزیران؛ وزارت دفاع برای تامین تجهیزات الکترونیکی احراز هویت تعهد داد

آذر: تعهد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قرارداد تامین تجهیزات الکترونیکی احراز هویت بعنوان تضامین مورد نیاز اجرای این قرارداد به تصویب رسید.
به گزارش آذر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با تصویب هیئت وزیران در جلسه ۳ آذر ۱۳۹۸، تعهد کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قرارداد تامین تجهیزات الکترونیکی احراز هویت بعنوان تضامین مورد نیاز در اجرای این قرارداد، شامل تضمین انجام تعهدات سوژه بند (ب) ماده (۵) بخشنامه تضمین معاملات دولتی سوژه تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ۵۰۶۵۹ مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۴، تضمین پیش پرداخت سوژه بند (پ) ماده (۵) بخشنامه مورد اشاره، تضمین حسن اجرای کار سوژه تبصره (۲) بند (ت) ماده (۵) مذکور و سایر تضامین مندرج در مفاد قرارداد منعقد شده قابل قبول می باشد. هم چنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است، در صورت اعلام ضبط تضمین توسط وزارت کشور، بلافاصله نسبت به کسر و پرداخت مبلغ تضمین از محل تخصیص اعتبارات ذی ربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در وجه وزارت کشور اقدام نماید.

منبع: