نخستین اطلاعیه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس

آذر: در نخستین اطلاعیه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تاکید گردیده است که این هیات و شورای نگهبان با هرگونه ادعا و سوءاستفاده افراد درباب بررسی صلاحیت داوطلبان برابر قانون رفتار خواهدنمود.
به گزارش آذر به نقل از شورای نگهبان، نخستین اطلاعیه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری امروز پنج شنبه (۱۴ آذر ۱۳۹۸) منتشر گردید که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
به اطلاع داوطلبان محترم نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری می رساند؛

شورای نگهبان و هیأت های نظارت بر انتخابات، نظارت نهایی بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارند.

شورای نگهبان با هرگونه ادعا و سوءاستفاده افراد درباب بررسی صلاحیت داوطلبان و ارتباط با اعضای شبکه نظارت در سراسر کشور و یا نهاد شورای نگهبان برابر قانون رفتار خواهدنمود.

هیأت های نظارت در استانها و هیأت مرکزی آماده دریافت گزارشات درباب تخلفات افراد سودجو خواهند بود.

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
و نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

منبع: