با موافقت نمایندگان؛ عوارض خودرو های فرسوده افزوده می شود

آذر: برمبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی، عوارض خودرو های فرسوده افزوده می شود.

به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه عوارضی به شرح ذیل دریافت و حسب مورد به حساب شهرداری و دهیاری واریز می گردد:
۱-نیروی انتظامی موظف است نسبت به دریافت ۱۰ درصد از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی بعنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز نماید.
۲-اشخاصی که اقدام به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می کنند، مکلفند ۵ درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد بعنوان عوارض شهرداری از مسافران ستاندن و هر ماه حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
۳-کلیه خودرو های سبک و سنگین و موتورسیکلت ها مشمول عوارض سالانه شامل تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل ۳ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا ۳ در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشند.
مالکان وسایط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا اختتام همان سال پرداخت کنند. مطابق با تبصره یک این ماده عوارض سوژه این ماده در مورد خودرو های با عمر بیشتر از ۲۰ سال (به استثنای خودرو های گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال ( تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا صددرصد عوارض افزوده می شود.
بر اساس تبصره ۲ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض وسایط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آورد. عوارض مذکور مستقیما به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد.
مطابق با تبصره ۳ ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده می باشد.
بر اساس تبصره ۴-پرداخت عوارض سوژه این ماده هر سال حداکثر تا نیمه اول همان سال سبب برخورداری از تخفیف به میزان ۱۰ درصد می شود.
بر اساس تبصره ۵-پرداخت عوارض سوژه این ماده بعد از موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماده نسبت به مدت تأخیر می شود.
همچنین برمبنای تبصره ۶-چنانچه مالک یا مالکان خودرو های سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض سوژه این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت اجتناب کنند، نیروی انتظامی موظف است برمبنای لیست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام نماید. مطابق با تبصره ۷- نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات موردنیاز وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) را درباب ارائه خدمات و سرویس های در رابطه با وسایل نقلیه واگذار کند.
همچنین برمبنای تبصره ۸- مالکان مکلفند عوارض سالیانه خودرو ها را برمبنای قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و پرداخت نمایند.

منبع: