در صحن علنی مجلس؛ گزارش کمیسیون کشاورزی درباره خسارات سیلاب های اخیر کشور قرائت شد

آذر: گزارش کمیسیون کشاورزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره خسارت ها و نتایج سیلاب های اخیر کشور قرائت شد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره خسارات و نتایج سیلاب های اخیر کشور، قرائت شد.
در این گزارش آمده است که احتمال وقوع خشکسالی های شدیدتر و همین طور سیلاب های مهیب تر که ما تابحال تجربه نکرده ایم، در یکی از سالهای پیش رو هیچ بعید نیست و پس باید با اصلاح رویکردهای برنامه ریزی و توسعه کشور خودرا برای مقابله با این پدیده ها آماده نماییم.
کمیسیون کشاورزی در گزارش خود اشاره کرد: در کشور ما با اقلیم خشک و نیمه خشک و تجربه وقوع خشکسالی های طولانی در گستره زیادی از کشور، عملاً اثبات شده که منافع سیل بیشتر از هزینه های آن است و بدین سبب باید رویکرد مدیریت منابع آب کشور بیشتر بر هدایت سیلاب متمرکز باشد تا کنترل آن، به این معنا که باید تلاش شود هزینه های وقوع سیل را به حداقل برسانیم و از منافع آن حداکثر بهره برداری به عمل آید.

منبع: