نصب تصاویر شهید قاسم سلیمانی در پایتخت یمن

آذر: تصاویر شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به شکل گسترده در مرکز یمن نصب گردید.
به گزارش آذر به نقل از العهد، تصاویر بزرگ شهید سردار قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در مرکز صنعاء پایتخت یمن نصب گردید. این تصاویر به شکل گسترده در مرکز صنعاء نصب شده است. قبل از این نیز تصاویر این دو شهید بزرگوار در راه منتهی به فرودگاه بین المللی بیروت نصب شده بود.

منبع: