کوچکی نژاد به مهر خبر داد: وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش آذر عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: بر مبنای مصوبه امروز این کمیسیون، وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان شد.

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ تصریح کرد: یکی از مسائلی که در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزایش وام ازدواج بود و نمایندگان بر لزوم افزایش میزان وام ازدواج تاکید کردند.
وی افزود: در نهایت و با تصویب کمیسیون تلفیق، وام ازدواج در سال آینده به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: بر طبق این مصوبه، وام ازدواج از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. ازاین رو به هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان وام تعلق می گیرد.