کدخدایی: طرح شفافیت تامین مالی کارهای انتخاباتی با شرع مقدس و قانون اساسی مغایرت ندارد

آذر: سخنگوی شورای نگهبان از عدم مغایرت طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی کارهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی آگاهی داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی کارهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام گردید.»

منبع: