ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد مشمولین وظیفه مقیم چین بعد از بهبود شرایط می توانند به محل تحصیل خود بازگردند

به گزارش آذر ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه ای تصریح کرد که کلیه مشمولین وظیفه ای که در کشور چین در حال تحصیل بوده و به علت جلوگیری از مبتلا شدن بیماری کرونا، به کشور بازگردانده شده اند مجازند بعد از بهبود شرایط و بدونم هیچ محدودیتی برای ادامه تحصیل به کشور چین رجوع کنند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح آمده است:
«در پی شیوع بیماری کرونا در کشور چین و تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در خصوص انتقال ایرانی ها مقیم چین به کشور و نگرانی بعضی از مشمولین وظیفه دانشجو در مورد چگونگی ادامه تحصیل آنان در خارج، به آگاهی می رساند برابر موافقت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح کلیه مشمولین وظیفه ای که در کشور چین در حال تحصیل بوده و به علت جلوگیری از سرایت بیماری کرونا به آنان، به کشور بازگردانده شده اند مجازند بعد از بهبود شرایط و بدونم هیچ محدودیتی برای ادامه تحصیل به کشور چین رجوع کنند.»