ظریف: سردار سلیمانی نبود نتیجه ای در کنفرانس بن حاصل نمی شد

به گزارش آذر وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در کنفرانس بن اگر حمایت های سردار سلیمانی نبود، نتیجه ای حاصل نمی شد، اظهار داشت: روابط تنگاتنگ من با شهید سلیمانی موجب این نتیجه شد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در آئین شروع به کار انجمن دیپلماسی ایرانی که بعدازظهر امروز (سه شنبه) در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل برگزار شد، با گرامیداشت دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بعید می دانم از زمانی که ارتباطات میان اقوام و ملت ها شروع شد، بدون استفاده از فنی به نام دیپلماسی، روش ارتباط گیری و نهادینه کردن دستاوردها، نظم به ارتباط میان قوم ها داده باشد. وی ادامه داد: هیچ تلاشی بدون گفتگو نتوانسته به تلاش ها ثمر داده باشد و دیپلماسی ابزار کاهش هزینه ها و نتیجه بخشیدن به تلاش ها است. دنیای امروز دنیای تکثر ابزار قدرت ها است. در جهان در حال تحول، ابزار قدرت نمی تواند فقط ابزار مادی باشد. زمانی تنها ابزار قدرت جنگ و قدرت نظامی بود. دولت ها نیز انحصار ابزار جنگی را داشتند. ظریف گفت: حتی در تعریف دولت، توانمندی ابزار استفاده از خشونت سازمان یافته را مطرح می کردند. طبیعی است در این دوران ملاک قدرت، شمارش ماشین جنگی بود. وزیر خارجه کشورمان افزود: هر چند در این دوران دیپلماسی وجود داشت و می توان گفت جنگ ها با مذاکره به انتها می رسید، ولی این ابزاری برای قدرت بود. دیپلماسی گاهی برای کاهش تنش و هزینه استفاده می شد. وی اظهار داشت: در موضوع دیپلماسی در مورد عقد قرارداد ترکمنچای کمی اجحاف شده است. دیپلماسی تلاشی بود تا بجای تعیین مرز در قزوین، مرز را در حاشیه ارس تعیین کرد و قدرت مسلط را عقب راند. وزیر امور خارجه اضافه کرد: به تدریج منابع قدرت متکثر شد. وقتی قدرت اقتصادی عنوان شد، دیپلماسی اقتصادی رشد کرد. زمانی که قدرت فرهنگی عنوان شد، پای دیپلماسی فرهنگی به میان آمد. سپهبد سلیمانی پس از شهادتش قدرتمندتر شده است ظریف گفت: در دهه ۷۰ یکی از ابزارهای آمریکا برای مقابله با شوروی، ابزار مؤسسات آموزشی بود. در دنیای جدید، منابع قدرت به شدت تغییر کرده است. هزینه ای که ارتش آمریکا امروز برای فائق آمدن بر قلب ها می کند، زیاد است و حتی از بودجه نظامی برخی کشورها بیشتر است. آموزشی که امروز به سربازان آمریکایی در مورد فرهنگ کشور مورد تجاوز داده می شود، زیاد است و این نشان میدهد که بیشتر منابع قدرت به رسمیت شناخته شده و حتی صاحبان اسلحه نیز آنرا باور کرده اند. وی اظهار داشت: امروز دیپلماسی نه فقط کاستن از هزینه شکست و نهادینه کردن قدرت است، بلکه خود ابزار قدرت است و بدون دیپلماسی نمی توان قدرتمند بود و قدرت را نهادینه کرد. به دیپلماسی احتیاج است تا دستاورد میدانی داشت و این واقعیت به معنای تسلیم، پذیرش سلطه و یا قبول نظریات دیگران نیست و به معنای این است که کشورهای کم قدرتمند تر می توانند با توسل به ابزاری که لزوماً مادی نیست، قدرتمند باشند. وزیر خارجه با اشاره به اینکه دیپلماسی خود منبع قدرت است و نه فقط ابزار قدرت، افزود: هیچکس به اندازه من در دنیا از موشک دفاع نکرده است. اما باید بگویم اگر ملاک قدرت کشور هزینه کرد نظامی باشد باید دانست که آمریکا ۶۰۰ میلیارد هزینه نظامی دارد و ایران در حدود ۶ و یا عربستان بسیار بیشتر از ما هزینه می کند. اما آیا با این هزینه عربستان از ما قدرتمند تر است. وی اظهار داشت: میزان قدرت کشورها فقط با ملاک های مادی شناخته نمی گردد و کلام های معنوی مانند تکیه به مردم و ایستادگی مهمست تا کسی نگوید اگر من نباشم شما در دو هفته فارسی حرف می زنید. ابزار معنوی قدرت مانند سپهبد سلیمانی است که پس از شهادتش قدرتمندتر شده است. اگر قبول داریم که شهادت قدرت می آفریند، باور و استقامت قدرت می آفریند، باید باور نماییم که دیپلماسی هم ابزار قدرت است. ظریف گفت: دیگر در دنیایی زندگی نمی نماییم که غربی ها هر چه بخواهند انجام می دهند. امروز دنیا دیگر دنیای مادی نیست. دیگر دنیایی نیست که آمریکا هر تصمیمی بخواهد، اجرا شود. آمریکا به اعتراف ترامپ حدود دو تریلیون دلار هزینه نظامی کرده و متوجه شده که با زدن سردار سلیمانی ضعیف تر شده و افول خودرا آغاز نموده است. در کنفرانس بن اگر حمایت های سردار سلیمانی نبود، نتیجه ای حاصل نمی شد وزیر خارجه افزود: با دیپلماسی می توان قدرت کشور را در جهان تثبیت کرد و به جهان کشور را شناساند. دیپلماسی بعنوان یک ابزار به مدلول تعدیل واقعیات است. اگر بخواهیم از دیپلماسی بعنوان هنر، علم و ابزار قدرت استفاده نمائیم، باید از شرایط محنت بیرون رود. اینکه قبول دیپلماسی به معنای وادادگی است، اشتباه است. همین ساختمان در هر سه شنبه میزبان نشست میان من و سردار سلیمانی بود تا نشان دهد که چگونه دیپلماسی و میدان می توانند همکاری کنند. ظریف گفت: در کنفرانس بن اگر حمایت های سردار سلیمانی نبود، نتیجه ای حاصل نمی شد. روابط تنگاتنگ من با شهید سلیمانی موجب این نتیجه شد. میزان کمک سردار سلیمانی برای نتیجه کنفرانس بن از هر کسی بیشتر بود. دیپلماسی و میدان مکمل هم هستند و نه اینکه یکدیگر را تضعیف کنند و باید این را بپذیریم. وزیر خارجه افزود: باید فهم خوبی از دیپلماسی داشت. دیپلماسی ما برمبنای باور و ایثار و شهادت است. همانی که موشک می سازد، برادرش در وزارت خارجه است. هیچ دوگانه ای وجود ندارد. چهل درصد از خانواده وزارت خارجه ایثارگر است که این میزان خارج از نیروهای مسلح در جمله بیشترین سازمان هایی است که ایثارگر دارد. ظریف اضافه کرد: باید بپذیریم همه چیز ما مردم است. مبنا مردم است. نیروی نظامی ما از مردم بوده و از خارج وارد نشده و یادمان نرود که در دوران جنگ همه به صدام کمک می کردند و ما با توسل به مردم موفق شدیم. دیپلماسی ما مردمی است و از موارد دیگر جدا نیست. وحدت ما در کثرت است. باید بپذیریم که همه با هم هستیم و دیپلماسی ابزار و عامل قدرت است. در همه زمان ها توافق خوب و بد بدون مذاکره نتیجه نداده است. وی اشاره کرد: هر کسی فاتح یا مغلوب شده، باید در نهایت با یک مذاکره و توافق موضوعی را بپذیرد و آینده سر میز مذاکره مشخص می شود. دیپلماسی نوعی از مقاومت است. در مذاکرات برجام بعضی از همکاران من ترجیح می دادند که در جبهه باشند، چونکه مذاکره هم مقاومت است و هم دشوار است. مقاومت به مدلول باور کردن خودکار هست. وزیر خارجه با اشاره به اینکه اگر ما روی هویت خود نایستیم، کسی در دنیا ما را تحویل نمی گیرد، اظهار داشت: برخی کشورهای منطقه ناراحت هستند که چرا ما را کسی باور نمی نماید. جوابش مشخص است، شما خودتان خودرا باور نکرده اید. فرقی میان مذاکره و مقاومت وجود ندارد. دنیای کنونی دنیای دیگری است و ابزاری جدید در آن مسلط شده و دیپلماسی قسمتی از این ابزار است. امیدواریم دیپلماسی در گام دوم بتواند به پیشبرد اهداف کشور، انقلاب و نظام کمک نماید. گفتنی است، درانتها این مراسم نمایشگاهی از ۳۰ پوستر دیپلماسی ایران رونمایی گردید و مورد بازدید حضار قرار گرفت.

منبع: