ربیعی: ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت تشکیل می شود

به گزارش آذر سخنگوی دولت اظهار داشت: ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت تشکیل می شود.

به گزارش آذر به نقل از مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار سلسله یادداشت مجازی در حساب کاربری خود در توئیتر به تشریح آخرین اقدامات دولت در موضوع ویروس کرونا پرداخت.
وی اشاره کرد: بنا به دستور رئیس جمهور ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت با حضور وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کشور، گردشگری، راه و شهرسازی، سخنگوی دولت و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می شود. سایر دستگاه های اجرایی بنا به لزوم در جلسه شرکت می کنند.
سخنگوی دولت افزود: دولت از شروع شیوع کرونا در چین، در چند جلسه موضوع را بررسی و تصمیمات مقتضی در مرزها اتخاذ و وزارت بهداشت با حساسیت تمام موضوع را رصد و اقدامات لازم را صورت داده بود. حالا که علایمی مشاهده شد نیازمند اقدامات جامع تر و همکاری همه شهروندان هستیم.
ربیعی اشاره کرد: دولت با حساسیت کامل و با تمام توان همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. از هموطنان انتظار همکاری و توجه به سفارش های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می رود.

منبع: