در نشست شورای حکام غریب آبادی: تحریم های دارویی و پزشکی آمریکا نقض حق بهداشت و حیات مردم است

به گزارش آذر سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، طی سخنانی در نشست فصلی شورای حکام در مورد گزارش جدید مدیرکل آژانس پیرامون راستی آزمایی اجرای برجام در ایران، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در این خصوص شرح داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، کاظم غریب آبادی اظهار داشت: در مواضع کشورهای مختلف در نشست شورای حکام در مورد برجام، یک نکته کاملا واضح که از حمایت گسترده دولت های عضو آژانس هم برخوردار است، وجود دارد و آن در لزوم حفظ این توافق می باشد.
سفیر کشورمان با اشاره به اینکه ریشه وضعیت کنونی، خروج یکجانبه آمریکا از این توافق و تهدید کشورها، شرکت ها، و بانک هایی که خواهان همکاری با ایران هستند به مجازات می باشد، تصریح کرد: با این حال، نباید مسئولیت دولت های باقیمانده در برجام نادیده گرفته شود. آنها بایستی درس های لازم را فرا گرفته و بر مبنای تجربیات گذشته، خسارات وارده را جبران و زمینه را برای تداوم توافق فراهم نمایند.
وی ادامه داد: بدین منظور، بازگرداندن تعادل از بین رفته میان حقوق و مسولیت های تمامی طرف های برجام، یک لزوم عینی می باشد.
نماینده دائم کشورمان با اشاره به اینکه اقدام ایران در کاهش اجرای برخی تعهداتش به صورت جزئی در همین راستا بود، اضافه کرد: از جانب دیگر، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خویش را برای بازگرداندن تمامی گام های جبرانی که در جهت بندهای ۲۶ و ۳۶ این توافق برداشته شده اند را اعلام نموده است که تحقق این امر، نیازمند بسیج عملی ظرفیت ها در طرف های باقیمانده برای انجام تعهداتشان می باشد.
این دیپلمات کشورمان با انتقاد از اینکه طرف های اروپایی برجام عنوان داشته و می دارند که گام های برداشته شده توسط ایران، مزایای عدم اشاعه ای ذیل این توافق را کاهش داده است، اضافه کرد: چنین چیزی نه منطبق با واقعیت بوده و نه منطقی است، مبحث صرفا اتخاذ برخی اقدامات جبرانی از جانب ایران برای اعاده تعادل مفقوده در برجام است. در همین زمینه، سلاح های کشتار جمعی شامل هسته ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و امنیتی ایران ندارند و منطبق با آموزه های دینی ما هم نمی باشند.
غریب آبادی اظهار داشت: مایلم یاداوری کنم که ایران، خود قربانی سلاح های شیمیایی است که توسط برخی کشورهای به اصطلاح مدافع رژیم عدم اشاعه در اختیار رژیم صدام قرار گرفت که باعث گردید 13 هزار ایرانی بر اثر این سلاح ها شهید و بیشتر از یکصد هزار نفر هم جانباز شوند که هر روز شاهد شهادت بعضی از آنان به دلیل عوارض ناشی از سلاح های شیمیایی هستیم.
او همینطور در این چارچوب خاطرنشان کرد که مفهوم “گریز هسته ای” و ارتباط ساختگی آن با “منافع عدم اشاعه” هم یک اصطلاح ساختگی سیاسی است که هیچ جایگاهی در ادبیات و اسناد آژانس ندارد.
نماینده دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه اضافه کرد: با عنایت به این که برخی طرف های اروپایی عنوان می دارند که برخی فعالیتهای هسته ایران غیرقابل بازگشت می باشند، این سوال بایستی مطرح شود که “آیا خسارت های ایران در اثر تحریم ها و بی اقدامی آنها قابل بازگشت است و آیا آنها آمادگی دارند میلیاردها یورو هزینه و خسارت های وارده بر ایران در بخش های مختلف را به علت اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا در نظر گرفته و جبران نمایند؟!“
او همینطور اظهار داشت: کاملا واضح است که تحریم های آمریکا جان مردم را همچون با پیشگیری از فراهم نمودن دارو برای افراد نیازمند، هدف گرفته اند.
غریب آبادی اظهار داشت که هر نوع محدودیت درمورد تأمین داروهای پزشکی، بخصوص در شرایط کنونی که کشورهای جهان همچون ایران با ویروس کرونا مواجهند، حق دسترسی به بهداشت و حق حیات را نقض می کند. علاوه بر آن، این اقدام آمریکا در تناقض آشکار با قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص توقف اعمال تحریم هایی که ناقض فعالیت های بشردوستانه هستند هم می باشد.
غریب آبادی اضافه کرد: رژیم آمریکا مدعی است که دارو و غذا مشمول تحریم های آمریکا نیستند، اما با ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت ها بر سر راه نقل و انتقال مالی از یک سو و تهدید شرکتهای دارویی و پزشکی از جانب دیگر، عملا مانع ارسال دارو و تجهیزات پزشکی شده است.
غریب آبادی در بخش دیگری از سخنان خود جهت روشن تر شدن مبحث برای کشورهای عضو آژانس، بعضی از وقایع گذشته را خاطرنشان کرد و تصریح کرد: با در نظر گرفتن تفاوت دیدگاه ها در این شرایط، من نمی خواهم به ایده آل هایی که برخی ها در زمان نهایی شدن برجام در ۲۰۱۵ داشتند، اشاره کنم؛ اما فقط اجازه دهید تا به همه یک نکته واقعی را گوشزد کنم و آن این است: توافق وین بر اساس اعتماد بین طرفین ایجاد نشد، بلکه اعتماد قرار بود تا بعنوان نتیجه اجرای تعهدات توسط طرفین باشد. بنابر این، با نگاه به چهار سال تجربه در اجرا و پیگیری این توافق، هر شخص درستکاری اعتراف خواهد نمود که یک چیزی در این میان مشکل دارد که با نگاه محاسباتی تطبیق نمی کند.
سفیر کشورمان با اشاره به اینکه در طول دو سال و نیم گذشته مطالب زیادی در مورد خروج غیرقانونی یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های غیر انسانی ضد ایران بعنوان علت ریشه ای وضعیت نامناسب رو به عقب و ناتوانی طرف های اروپایی در حفظ تعادل ذاتی برجام گفته شد، اضافه کرد: نکته اینجاست که رشته های این توافق، به مزایای پیشبینی شده برای هر یک از سوی های دیگر گره خورده، و هر عضوی نمی تواند صرفا به خواسته های خود به طور جداگانه فکر کند. از این روست که باید از خود بپرسیم آیا واقعا از حفظ برجام حمایت می کنیم؟
نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی همینطور با یادآوری اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران در ۴ سال قبل از زمان اجرای توافق، سندی شفاف از عزم آن در اجرای تعهداتش ذیل برجام بوده و تمایل آنرا برای یافتن یک چاره عملی و منطقی برای این مورد ثابت می کند، اظهار داشت: ایران امیدوار است که مابقی طرفین برجام و هم جامعه بین المللی این قطار از ریل خارج شده را به مسیر صحیح اقدام از راه برداشتن گام های عملی معتبر برای بهبود اعتماد و بازگرداندن تعادل از دست رفته در این توافق، برگردانند. بدین منظور، آنان بایستی به مسیر اعتمادسازی برگشته و در آن صورت، جهان خواهد توانست شاهد اعتماد به چارچوب چندجانبه گرایی باشد.