قنادباشی : وزارت خارجه در سال ۹۹ باید بدنه کارشناسی خودرا تقویت کند

به گزارش آذر یک کارشناس مسائل منطقه اظهار داشت: وزارت خارجه باید بدنه کارشناسی خودرا تقویت کند و بطور جهادگونه عمل کند.

جعفر قنادباشی کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رویکرد سیاست خارجی کشور در سال ۹۹ گفت: ما در سیاست خارجی متأسفانه در دولت اخیر هیچ راهبرد و برنامه زمان بندی شده نداشتیم.
وی افزود: مشغولیت اصلی سیاست خارجی کشور در فضای برجام و نتایج آن بود و پس از شکست توافق هسته ای، ما اقداماتی را از وزارت خارجه شاهد بودیم که می توان گفت تقریباً پاسخی به اعتراضات اهل سیاست و اندیشمندان بود تا نشان دهند به مسائل دیگر نیز پرداخته شده است. به نحوی می توان گفت این اقدامات دستگاه دیپلماسی برای مصرف داخلی بوده است.
کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی برای راضی نگه داشتن افکار عمومی پس از شکست برجام دست به اقداماتی در سایر موارد زده که کافی نبوده است.
قنادباشی اضافه کرد: آنچه از دستگاه سیاست خارجی برای سال ۹۹ انتظار است این بوده که یک برنامه راهبردی را تدوین کند. بر طبق این برنامه روابط میان ما با کشورهای مختلف تنظیم و رتبه بندی شود تا مسیری برای حرکت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری باشد.
وی عنوان کرد: ما احتیاج به یک راهبرد طولانی مدت، میان مدت و کوتاه مدت داریم. در این برنامه و راهبرد، همسایگان ما بسیار نقش پررنگی باید داشته باشند. در کنار کشورهای همسایه و منطقه باید به کشورهای مسلمان بطور کلی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز نقش داده شود.
کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: برمبنای نیازها و اهداف ما، باید راهبردهای مشخصی در عرصه سیاست خارجی مشخص شود. اهداف ما شخصی نیست و بستگی به یک گرایش و جناح سیاسی ندارد. اهداف سیاست خارجی ما مبتنی بر منافع ملی و برخاسته از راهبردی است که از فرهنگ ما است.
قنادباشی اشاره کرد: لازم است در برنامه ای که تدوین می شود دشمنان کشور نیز رتبه بندی شوند و بطور مثال باید گفت آمریکا و عربستان در یک سطح نیستند و وزارت خارجه باید این مسائل را در نظر بگیرد.
وی اشاره کرد: وزارت خارجه باید بدنه کارشناسی خودرا تقویت کند و بطور جهادگونه عمل کند. ما سال ها سفرایی را در کشورهای مختلف در جهان داشتیم که حالا از ظرفیت آنها استفاده نمی گردد. وزارت خارجه باید در شرایط تحریم های بین المللی از تمامی ظرفیت های خود استفاده نماید و ستادی را مأمور بررسی تحریم ها و کم اثر کردن آن کند.
کارشناس مسائل منطقه با اشاره به وضعیت بازار نفت اظهار داشت: ما امروز شاهدیم که اختلافات میان عربستان و روسیه باعث شده است که قیمت نفت به شدت کم شود و لازم است وزارت خارجه در موضوع ورود کند و با رایزنی به حل مشکل کمک نماید.

منبع: