امیرعبداللهیان: کرونا ⁩ثابت کرد هژمونی آمریکا قادر به اداره جهان که نه، بلکه آمریکا هم نیست

به گزارش آذر دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل اظهار داشت: بحران کرونا ⁩ثابت کرد که هژمونی آمریکا نه فقط قادر به اداره جهان بلکه قادر به اداره این کشور هم نیست.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«‏⁧بحران ⁧ کروناویروس⁩ ثابت کرد که هژمونی آمریکا نه فقط قادر به اداره جهان بلکه قادر به اداره کشور آمریکا نیست. این بحران، نظام تک قطبی و نظم جهانی ادعایی بشر را نفی کرد. جهان ⁧ پساکرونا⁩ شکل دیگری خواهد داشت که اعتقاد به قدرت ⁧ خدا⁩ در آن، پررنگ است.»

منبع: