قاضی زاده هاشمی : کرونا وحشی گری غرب را ثابت کرد

به گزارش آذر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: غربی ها همیشه تلاش می کردند خوی وحشی گری ناشی از جهان بینی اومانیستی را روتوش کنند اما در بحران کرونا، واقعیت این تفکر روشن شد.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون خوی وحشی گری در غرب گفت: جهان بینی و فلسفه غرب مبتنی بر خودخواهی است. فرد تربیت شده در جهان غرب، خودرا حقِ مطلق می داند و معتقد می باشد هر چیزی که منافع من را تامین کند، درست و هر چه در امتداد منافع من نباشد، غلط است؛ به سبب این اندیشه است که آمریکایی ها محموله ماسک و کیت های تشخیص کرونا را از فرانسه و آلمان می دزدند و در میان ایالات های آمریکا نیز چنین دزدی هایی وجود دارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: همین تفکر فردگرایی باعث شده که مردم مغازه ها را غارت می کنند برای اینکه معتقدند که باید برای منافع خود عمل کنند.
وی اضافه کرد: در مقابل فرهنگ غربی، فرهنگ توحیدی وجود دارد که همه انسان ها بر طبق این فرهنگ باید در مقابل خداوند پاسخگو باشند؛ این فرهنگ روحیه ایثار و جوانمردی را گسترش می دهد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اشاره کرد: غربی ها تلاش می کردند خوی وحشی گری خودرا که نتیجه تفکر اومانیستی است، پنهان کرده و روتوش نمایند اما در بحران هایی مثل کرونا، واقعیت این تفکر ظهور و بروز می نماید؛ در شخصیت هایی مثل ترامپ، این واقعیت وضوح بیشتری دارد.
قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: غرب زدگان داخلی نیز جهان بینی غرب را قبول دارند حتی اگر در ایران زندگی کرده و مسلمان باشند، روش و تفکر غربی را می پسندند؛ این افراد هیچگاه از وقایع درس نمی گیرند چون باورهایشان برمبنای تفکر آمریکایی است. آمریکا قبل از این نیز پرونده سیاهی در جهان داشته و اگر غرب گرایان می خواستند درس بگیرند تا امروز درس گرفته بودند.
وی درباب کوشش های برخی مقامات برای دریافت کمک از غرب جهت کنترل بیماری کرونا اظهار داشت: جمهوری اسلامی در هیچ موضوع و سطحی نباید از کشورهایی که مبتنی بر مکاتب شیطانی اداره می گردند، توقع و امید کمک داشته باشد.

منبع: