در جلسه هیئت رئیسه مجلس با روسای کمیسیون ها مطرح شد ادامه جلسات علنی مجلس تا خرداد

آذر: یک عضو هییت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از امکان تشکیل کمیسیونی ویژه بمنظور رسیدگی به طرح ها و لوایحی که مسیر خودرا در کمیسیون های تخصصی طی کرده و در نوبت صحن هستند، پیش از اختتام مجلس دهم آگاهی داد.
سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس، بیان کرد: در جلسه امروز تاکید شد تا خرداد ماه و شروع به کار مجلس یازدهم، هر هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی حداقل دوبار تشکیل گردد. هم چنین درباب موضوعات مهمی که باید در مدت باقی مانده در دستور کار مجلس قرار گیرد، بحث شد.
ایشان سپس اظهار نمود: مسائل اقتصادی، حقوق کارگران و بحث اشتغال همچون مسائلی است که قرار شد در این مدت بررسی شود. کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز قرار شد در این دو هفته جلسات خود را ایجاد کرده و هریک به وظایف خود در بعد نظارتی و اجرایی عمل کنند و گزارش خودرا تحویل هیئت رئیسه دهند.
نماینده مردم یزد در مجلس اشاره کرد: قرار شد در مدت باقی مانده نمایندگان حضور فعال در مجلس داشته به جز افرادی که به این ویروس مبتلا شده و هنوز دوره درمان آنان طی نشده یا افرادی که در معرض خطر هستند. درباب مسائل جاری که دولت و مجلس باید بایکدیگر حل کنند نیز بحث های مفصلی شد.
ایشان سپس اشاره کرد: از دیگر مواردی که در جلسه امروز عنوان شد استفاده از اصل ۸۵ برای تشکیل کمیسیونی ویژه بمنظور رسیدگی به طرح ها و لوایحی که مسیر خودرا در کمیسیون های تخصصی طی کرده و ممکنست فرصت بررسی در صحن به آنها نرسد. با تشکیل این کمیسیون این لوایح و طرح ها نیز به تصویب رسیده و زحمات نمایندگان در این دوره نیز به هدر نمی رود.
وی ادامه داد: تصمیماتی درباب چینش نمایندگان در جلسه علنی برمبنای پروتکل های بهداشتی نیز اتخاذ شده است.

منبع: