شمخانی: تولید قدرت و تامین رفاه مردم از بیمارستان تا فضا ادامه خواهد داشت

به گزارش آذر دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: تولید مستمر قدرت و بهره گیری از دانش روز برای امنیت و رفاه مردم ایران از بیمارستان تا فضا ادامه خواهد داشت.
به گزارش آذر به نقل از مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «تحریم، تهدید و تطمیع سیاسی نمی تواند حرکت جمهوری اسلامی در راه تامین منافع ملی و حقوق قانونی اش را کُند نماید.»وی اضافه کرد: «تولید مستمر قدرت و بهره گیری از دانش روز برای امنیت و رفاه مردم ایران از بیمارستان تا فضا ادامه خواهد داشت.»شمخانی اشاره کرد: «غافلگیری های جدید در راه است»

منبع: