علیرضا بیگی در گزارش آذر مطرح کرد؛ تلاش روحانی برای جلوگیری از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان

به گزارش آذر عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری شرکت های دولتی اظهار داشت: رئیس جمهور برای ابطال حکم فسخ واگذاری کشت و صنعت مغان فشار زیادی به هیئت واگذاری وارد میکند.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تخلف صورت گرفته در ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، اظهار داشت: هیئت داروی باتوجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری کشت و صنعت مغان رأی به فسخ این واگذاری داده است.
وی اضافه کرد: دولت اعمال نظرها و فشارهای شدیدی را بر هیئت داوری اعمال می کند تا در مرحله اول از ارجاع این پرونده به هیئت داوری جلوگیری کند و در این مرحله نیز رأی هیئت را تغییر دهد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری شرکت های دولتی گفت: رئیس جمهور رویه ای را در پیش گرفته و تلاش دارد تا نظرات خودرا بر وزرا تحمیل کند. یکی از مصادیق تحمیل نظرات رئیس جمهور به وزرا رفتاری است که روحانی با وزیر صنعت انجام داد.
علیرضا بیگی با اعلان اینکه وزرا نیز از امنیت برخوردار نیستند. اظهار داشت: دوشنبه هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه سهام عدالت، وزیر اقتصاد و دادگستری را مورد عتاب قرار داده است که باید رأی فسخ واگذاری کشت و صنعت مغان را برگردانید و این ماجرا را جمع کنید. این رفتار باتوجه به رویه رئیس جمهور طبیعی است.
وی اضافه کرد: صرف نظر از اینکه عزل «رحمانی» درست یا غلط بوده است، اعمال نظر رئیس جمهور بر وزرا، کار غلطی است. ما اجازه نمی دهیم رئیس جمهور، نظرات شخصی خودرا که دلیلهای مختلفی برای اعمال آن وجود دارد به وزرا تحمیل کند و آنها را وادار به تخلف از قانون نماید.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در مورد فسخ واگذاری ماشین سازی تبریز نیز همین رویه اعمال شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارد با ایجاد شبهه و تشویش، برگرداندن ماشین سازی به ایدرو را مورد خدشه قرار دهد تا این اعاده صورت نگیرد. متأسفانه در درون دولت نیز بواسطه بی علاقگی و بی انگیزگی به تحویل گرفتن این مجموعه ها نسبت به این رویه، استقبال وجود دارد. چون دولت به این شرکت ها بعنوان مجموعه هایی که مجبور است به آنها پول تزریق کند، نگاه می کند.
علیرضا بیگی اشاره کرد: در مورد هپکو نیز چنین رویه ای وجود دارد. متأسفانه شاهد می باشیم که هپکو نیز در آینده ای نزدیک به سرنوشت ارج و بلّا مواجه شود. بنظر می رسد رئیس جمهور تلاش دارد با تحمیل عقاید خود چارچوب های قانونی را مورد خدشه قرار دهد.
وی اشاره کرد: در مورد تشکیل شورای عالی مدیریت بحران نیز رئیس جمهور این رفتار را داشت و برخلاف قانون مانع تشکیل جلسه شورای عالی بحران شد. بنظر می رسد آقای رئیس جمهور تلاش دارد سرزمین سوخته از خود بجای گذارد. بطور قطع مجلس یازدهم به جد با رئیس جمهور برخورد خواهدنمود و اجازه نمی دهد ساز و کارهای قانونی بواسطه نیات شخصی رئیس جمهور مورد خدشه قرار گیرد.

منبع: