روستا آزاد : مردم جهان در موضوع فلسطین متحدند

به گزارش آذر عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران اظهار داشت: مسئله فلسطین و روز قدس یک انتخاب هوشمندانه از طرف امام بود و در این مساله همه آحاد مردم معتقدند که اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ظلمی آشکار است.
رضا روستا آزاد، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران و فعال اصولگرا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت روز قدس اظهار داشت: مسئله عمده در دنیای امروز این است که نظام صهیونیستی_سرمایه داری عامل توسعه ظلم در جهان است. باوجود همه تجلیات مثبتی که در جهان هست مثل علم، فناوری، نظم و… همه اینها پاشنه عدالت نشده اند بلکه تکیه گاه ظلم شده اند. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری خوب توضیح داده اند که علم و تکنولوژی امروز در خدمت توسعه عدالت نیست بلکه در خدمت ترویج و گسترش ظلم است که این ظلم انواع مختلفی دارد. مردم یک سرزمین را از خانه بیرون کردن، کشتار، فساد و… همه ظلم هایی است که در جهان گسترش یافته است. او همینطور اظهار داشت: برای مبارزه با این وضع باید اقدام نمود و ممکنست برای مبارزه با هر تجلی این ظلم و فساد مردم اتفاق نظر نداشته باشند، اما امام (ره) بر روی موضوعی دست گذاشت که همه بر سر آن متحدند. غرب و شرق و مسیحی و مسلمان و حتی یهودیان واقعی روی ستمی که بر فلسطینی ها می رود وحدت نظر دارند و آنرا اقدامی نامشروع می دانند. روستا آزاد در ادامه اشاره کرد: انتخاب مسئله فلسطین و روز قدس یک انتخاب هوشمندانه بود که حضرت امام (ره) انجام دادند و در این مساله همه آحاد مردم معتقدند که اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ظلمی آشکار است و به همین خاطر است که می بینیم در روز قدس در چهارگوشه عالم مردم ضد این ظلم آشکار اعتراض می کنند و به خیابان ها می آیند تا حمایت خود از مردم فلسطین را اعلام کنند. استاد دانشگاه و رئیس اسبق دانشگاه شریف در آخر اظهار داشت: بنظر می رسد که در تداوم این روز بزرگ مردم دنیا می توانند ضد صهیونیزم یهودی و مسیحی متحد شوند و یک وحدت عالم گیر را مقابل این ظلم بزرگ رقم بزنند.

منبع: